ï

CAB: zorgen om financiële risico’s gemeente Drimmelen

 

Dit gaat de verkeerde kant op...

 

 

Afgelopen donderdag keken we terug naar de financiële resultaten over 2019 van Drimmelen.

 

We sloten af met een tekort van € 375.000. Het tekort zou nog veel groter zijn als diverse projecten op tijd waren afgerond en we geen grote incidentele meevallers hadden gehad. De meevaller bedroeg € 1,6 miljoen. Op zich is er nog genoeg geld in de vorm van reserves, maar Combinatie Algemeen Belang maakt zich zorgen als we kijken naar de onzekerheden die op ons af komen.

 

Wat te denken van het risico van de Corona-crisis en wat dat voor onzekere financiële gevolgen heeft voor het huishoudboekje van de Gemeente.  Ook constateren wij dat de reserves die wij hebben opgebouwd in een rap tempo omlaag gaan en de Gemeente momenteel structureel meer geld uitgeeft als er binnenkomt. Verbaasd keken we naar de reactie van wethouder H. Bakker die net doet of er niets aan de hand is en zelfs boos wordt als we onze zorgen uitten.

 

En we staan niet alleen met onze zorgen. Accountantsbureau BDO waarschuwt hiervoor, maar gelukkig hoorden we deze geluiden ook bij alle andere politieke partijen afgelopen donderdag.

 

De gemeente heeft ook in 2019 nogal wat steken laten vallen.

Als voorbeeld noemen wij de renovatie van de zwembaden. De kosten waren in eerste instantie begroot op 1,7 miljoen en zijn nu al meer dan verdubbeld en waarschijnlijk komt er nog ruim € 300.000 bovenop. Verder is de opleveringsdatum van half april niet gehaald, zijn de baden afgelopen weekend gevuld met water, maar gaat het zwembad hoogst waarschijnlijk pas eind juni open! In 1 woord schandalig hoe dit allemaal is verlopen.

 

Verder zien we de kwaliteit van onze asfaltwegen enorm teruglopen en is meer dan 50% matig tot zeer slecht. En zo zijn er nog meer risico’s die op ons afkomen en maken wij ons ernstig zorgen wat dat voor gevolgen gaat hebben. Uiteindelijk gaat u dit helaas ook merken. Want volgens ons zal er bezuinigd moeten worden als de trend zich zo voortzet…. Lees hier de volledige bijdrage van de CAB.

 

Met een politieke groet,

 

fractie Combinatie Algemeen Belang