Fusie partij ontstaan in 1999

HISTORIE:  van ”Combinatie-’74” naar Combinatie Algemeen Belang

In 1970 bestonden in Made Drimmelen meerdere lijsten, te weten:

 

 

Dhr. W.A. van Bakel: namens Land en Tuinbouw.
Dhr.J.P. van Beek: namens Middengroepen en Middenstand.
Dhr.J.H.F. Sommers: namens Dorp Drimmelen.
Dhr.J.A. Stoop: namens Werknemers.

 

In de raadsperiode van 1970 naar 1974 is er samenwerking ontstaan tussen deze vier plaatselijke partijen (ook wel lijsten genoemd omdat de naam van de lijsttrekkers ook de naam van de lijst aanduiden). In  deze periode hadden zij met vijf zetels in de gemeenteraad van Made en Drimmelen zitting. Deze samenwerking groeide uit tot het volledig samengaan en het opgaan in één nieuwe plaatselijke partij. Deze nieuwe plaatselijke partij werd genoemd ”Combinatie-’74” en deed vervolgens mee met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 mei 1974 en behaalde zes zetels. Resultaat: één zetel winst. Deze winst leverde ”Combinatie-’74” een wethouderszetel op in de raadsperiode van 1974 naar 1978.

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 deden de landelijke politiekpartijen hun intreden. ”Combinatie-’74” en Gemeentebelangen bleven doorgaan als plaatselijke partijen. De verkiezing van 1978 leverde een zetel verlies op. Met vijf zetels en de op een na grootste partij werden we buiten de coalitie onderhandelingen gehouden. Met als gevolg dat we een rol als oppositiepartij moesten gaan vervullen. Dat is gebeurd op een constructieve wijze.

 

Zowel de gemeenteraadsverkiezingen van 12 juni 1982 als die van 19 maart 1986 zijn we als ”Combinatie-’74” met telkens drie zetels de op één na grootste partij kunnen blijven. Ondanks het feit dat ”Combinatie-’74” geen wethouder mocht leveren in de periode 1982/1986 heeft de partij wel de coalitie ondersteund. De periode 1986/1990 hebben we op kritisch constructieve wijzen oppositie gevoerd.

 

Na jaren lang als op een na grootste partij geopereerd te hebben werden de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990 de beloning voor onze kritisch constructieve opstelling in de afgelopen jaren. Combinatie ’74 werd de grootste partij. Er werd zelfs een zetel gewonnen. Deze overwinning leidde er toe dat in de raadsperiode 1990/1994 weer een wethouder werd geleverd.

 

De raadsperiode 1990 naar 1994 werd door de bevolking gewaardeerd. Dit leidde er toe dat  we met de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 1994 weer stemmenwinst behaalden. Dus waren we weer de grootste partij en konden weer een wethouder leveren. Deze raadsperiode was van korte duur, omdat de gemeentelijke herindeling doorgevoerd werd. Op 27 november 1996 werden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeente. De gemeente die later de naam zou krijgen van ”Gemeente Drimmelen”. Maar in deze korte periode was de samenwerking opgang gekomen tussen twee plaatselijke lijsten Combinatie-’74 van de gemeente Made en Drimmelen en Algemeen Zwaluws Belang van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. Dit samenwerkingsverband leidde tot één gezamenlijke verkiezingskrant, maar met twee afzonderlijke lijsten namelijk lijst 1 Combinatie-’74 en lijst 8 Algemeen Zwaluws Belang. De verkiezingen van 27 november 1996 werd ingezet. Het resultaat was dat beide lijsten drie zetels behaalden maar desondanks  buiten het college werden gehouden.

 

De samenwerking werd door beide besturen en fracties, met instemming van de beide ledenvergaderingen op 28 september 1996, goed bevonden en in een convenant vastgelegd. In dit convenant is vastgelegd dat beide partijen in de nieuwe gemeenteraad één fractie zullen gaan vormen en dat beide partijen begin 1997 volledig fuseren en onder een nieuwe naam de toekomst in zullen gaan.

Op 16 september 1997 is de akte bij de notaris ondertekend  en was de  nieuwe lijst Combinatie Algemeen Belang een feit.

 

Algemeen Zwaluws Belang

 

AZB is in 1994 opgericht door een aantal inwoners uit Hooge en Lage Zwaluwe, omdat zij het niet eens waren met de gevestigde landelijke partijen. AZB heeft voor het eerst meegedaan aan de lokale verkiezingen in 1994 en haalde maar liefst 43% en 6 van de 13 raadszetels in de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. In 1997 heeft de gemeentelijke herindeling plaatsgevonden en is de huidige gemeente Drimmelen ontstaan.  AZB en later CAB hebben altijd een sterke binding gehad met Lage Zwaluwe