Mijn naam is Toon de Heijde, ik ben geboren in 1946, het jaar van de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. De eerste jaren na de oorlog opgegroeid in armoede en discipline .

De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de Bernardus school met Meester Simons en Juffrouw van Oosterhout. Ik ging net als zo velen overdag naar school en na 4 uur de polder in naar de boeren om te werken op het land, dit alles voor het Algemeen Belang. Na de lagere school in Made en de Ambacht school in den Berg en de Ulo in Made werd het tijd om te gaan werken. Ik heb gewerkt bij GB de Koning bij de projecten Ruilverkaveling Amerkant en aanleg Nieuwe Jachthaven Drimmelen. In de avonduren volgde ik cursussen Elektronica In Eindhoven en bij instituut Retorica in Dordrecht.

Lange tijd ben ik werkzaam geweest in Amsterdam en Rotterdam op raffinaderijen en nieuw te bouwen olie terminals op de eerste Maasvlakte .

Al die tijd vanaf mijn 18 jaar, heb ik tot de opheffing daarvan mijn vrijetijd moeten geven voor het Algemeen Belang bij de Bescherming Bevolking (BB) en de dijk bewaking. Het was ook de tijd dat ik interesse kreeg in de politiek, de mentaliteit onder de bevolking veranderde van Algemeen Belang naar eigen belang , zo ook in de politiek. De Mayse Partij werd opgericht, ik ben daar jaren voorzitter van geweest .Het was een rumoerige tijd met huizen affaires in de Middelmede. Gevechten om een wijngaard . Burgemeester en wethouders die naar huis werden gestuurd. Ambtenaren die pootje werden gelicht . Ik herinner mij de oude landbouwschool die zgn gesloopt moest worden en dat de bewoner eruit werd gezet .de school staat er nog, de bewoner is er uit . En de burgemeester van toen doet zijn rentree in de Drimmelense politiek. Ik was lid van die partij waar geen sprake was van Algemeen Belang maar enkel van eigen belang.

Daarom heb ik gekozen voor een politieke partij die het Algemeen Belang boven het eigenbelang stelt. Een Partij met overwegend jonge mensen die het Algemeen Belang hoog in het vaandel hebben staan. Denk erover na welke belangen u belangrijk vindt, het eigen belang of het Algemeen Belang.

Geef het goede voorbeeld, kies net als ik ,Kies voor Algemeenbelang .Kies ook mee, kies C.A.B.