Ik ben Piet Dubbelman, gehuwd met Adrie Dubbelman Korteweg. We hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

Mijn beroepen zijn: Timmerman / Meubelmaker, Brandweerman / Brandweer instructeur,

EHBO Instructeur.

Nu ben ik vrijwilliger op Basisschool “De Grienden” in Lage Zwaluwe.

Waar sta ik voor:

- Een leefbare gemeente voor jong en oud in ieder dorp;

- Een Groen Blauwe Gemeente;

- Een veilige Gemeente voor voetgangers en fietsers. Waaronder verlichte fietspaden in het buiten gebied (fiets route naar station).

- Uitbreiding Speelplaats/ skating baan met trapveldje en speeltoestellen bij de BSO “De grienden”;

- Woningbouw in Lage en Hooge Zwaluwe en Wagenberg , zodat deze dorpen leefbaarder worden voor jong en oud. Meer woningen leidt tot meer winkels. De jeugd van 15-25 jaar moet zich hier ook thuis voelen en op termijn hier willen en kunnen vestigen (en niet wegtrekken naar bijvoorbeeld Breda).

- Betere wegbewijzering voor fietstoerisme naar monumenten/gedenkplaatsen, haven en veerpontje naar Biesbosch.