De Combinatie Algemeen Belang (CAB) was de enige partij in de gemeente, die tegen 150 ha zonnepanelen op boerenland gestemd had. Zo kwam ik in contact met de raadsleden van CAB. Vorig jaar ben ik burgerlid geworden voor de CAB en nu sta ik op de kieslijst op de 9e plaats. Ik wil de raadsfractie ondersteunen en actief betrokken zijn.

Mijn naam is Hanny van Geel, 60 jaar geleden ben ik geboren op een boerderij in Blauwe Sluis. Ik ben gaan werken als gemeente ambtenaar in Zevenbergen en daarnaast was ik mede eigenaar van een biologisch akkerbouwbedrijf in Zevenbergen. Mijn passie is duurzaam voedsel en bewust leven, in harmonie met al wat leeft. Ik ben landelijk voorzitter geweest van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en daarna Europees bestuurslid van de wereldwijde boerenorganisatie La Via Campesina. In die tijd werkte ik in Brussel o.a. met de Europese Commissie en Europees Parlement en in Rome met de Verenigde Naties. Zo heb ik samengewerkt met mensen uit vele landen in Europa en andere werelddelen. Dat was een prachtige tijd, ik heb veel gezien en geleerd. Toen ik een kleinkind kreeg (het zijn er inmiddels 3) en mijn oude ouders meer zorg nodig hadden, ben ik weer in Nederland gaan werken, teruggekomen naar Lage Zwaluwe en raakte ik lokaal betrokken. Ik ben bestuurslid van Behoud Zwaluws Landschap en van Coöperatie Opgewekt Drimmelen en lid van de werkgroep Energie(k) Lage Zwaluwe. Verder ben ik landelijk bestuurslid van Toekomstboeren en betrokken bij het platform Voedsel Anders.

Net als CAB vind ik echte democratie belangrijk. Inwoners moeten meer invloed krijgen op hun directe woon-, werk- en leefomgeving. En bij alle besluiten moeten we nadenken, wat betekent dit voor de generaties na ons? Ruimtelijke plannen en maatschappelijke initiatieven moeten passen bij het karakter en schaal van het betreffende dorp en het buitengebied.

Wat ik het mooie vind aan CAB, is dat het een lokale en onafhankelijke partij is. De samenstelling van de partij is net zo gevarieerd als de inwoners van de gemeente zijn. Dus is er een mix aan kennis en ervaring, vanuit verschillende gezichtspunten en dorpen. Echt vanuit Algemeen Belang, lokaal, praktisch en duidelijk.

Bent u het hier ook mee eens, stem dan 16 maart op mij,

 

Lijst 3, nummer 9, Hanny van Geel