ï

SPORT

 

Sporten is gezond. Zowel voor het lichaam als de geest. CAB zet zich in voor het toegankelijk houden van een breed aanbod van sport- en recreatievoorzieningen en stimuleert de breedtesport door betaalbare huurtarieven voor de verenigingen. Ook in het kader van de volksgezondheid is het belangrijk dat onze inwoners deelnemen aan sport- en recreatievoorzieningen. Het is belangrijk dat ook inwoners met een lichamelijke beperking individueel of in verenigingsverband kunnen deelnemen aan sport. Deelnemen aan sport levert een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke doelen als gezondheid, participatie en sociaal-economische ontwikkelingen.

 

 

 

Sport staat midden in de samenleving, is een belangrijke ontmoetingsplek en maatschappelijk bindmiddel. In toenemende mate krijgen sportverenigingen te maken met een maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van gezondheidsbewustzijn. Sportverenigingen verdienen daarom ondersteuning. Het subsidiebeleid houdt sport betaalbaar en bereikbaar voor onze inwoners. Het vrijwilligersbeleid is de hoeksteen voor onze samenleving. CAB hecht aan een bloeiend verenigingsleven.

 

 

 

 

 

SPEERPUNTEN SPORT

 

 

 

1.    Sport heeft een belangrijke maatschappelijke en sociale functie voor individuen en de gemeenschap als geheel.

 

2.    CAB hecht aan een bloeiend verenigingsleven.

 

3.    Stimuleren buitensport zoals bijvoorbeeld het verder uitrollen van jeu de boules banen, padel banen en veilig ingerichte bootcamp locaties in de kernen.

 

4.    De aandacht voor de breedtesport (sport die door iedereen kan worden beoefend) is het centrale uitgangspunt voor het sportbeleid.

 

5.    Sporttarieven blijven betaalbaar.

 

6.    Zelfwerkzaamheid van verenigingen wordt gestimuleerd en beloond.

 

7.    Sporthal Rietgors in Lage Zwaluwe blijft behouden voor sportbeoefening door Hirundo en scholen.

 

8.    Er zijn alternatieve verdienmodellen beschikbaar ter compensatie van ophalen oud papier door verenigingen.

Meer sport in de openbare ruimte, toegankelijk voor iedereen.