ï

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 

CAB vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Iedereen moet op straat kunnen lopen zonder angst om slachtoffer te worden van criminaliteit of asociaal gedrag. Criminaliteit en gevoelens van onveiligheid hangen samen met de kwaliteit van de openbare ruimte en het aanwezige toezicht. Aandacht van het gemeentebestuur en de politie is een voorwaarde voor een veilige buurt of wijk. Discriminatie, vervuiling en vormen van overlast worden streng aangepakt. Maar ook de inwoners zelf kunnen bijdragen aan de veiligheid en sociale controle in hun buurt of wijk door zelf het goede voorbeeld te geven en zo nodig anderen daarop aan te spreken en/of daarvan melding te maken bij de politie. Ook het voorkomen van norm overschrijdend gedrag is belangrijk. Handhaving en preventie zijn in evenwicht.

 

 

SPEERPUNTEN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 

1.    Voor een goede gerichte aanpak van criminaliteit is regionale samenwerking, gecombineerd met wijkgerichte aansturing op lokaal niveau een noodzaak.

2.    Om de veiligheid in de kernen/wijk te versterken, maken politiek, gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties concrete afspraken over onveilige plekken, verlichting, toezicht in de wijk en buurtbetrokkenheid.

3.    Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken, is een bereikbare en aanspreekbare wijkagent aanwezig. Deze agent patrouilleert regelmatig door de wijk, waarschuwt en/of deelt bekeuringen uit. De wijkagent zal in onze gemeente veel duidelijker zichtbaar zijn dan nu het geval is.

4.    Voor preventie op gebied van onder andere drank, drugs, gamen en (online) gokken is er goede voorlichting en samenwerking tussen gemeente, scholen, jeugdzorg, politie, justitie en jongerencentrum. Ook is hier de inzet van onze jongerenwerkers van groot belang.

5.    Drugshandel en dealen pakken we fors aan in onze gemeente. Het bevoegd gezag (politie/wijkagent) treedt hier stevig op!

6.    Aangifte via internet is eenvoudig, maar ook een aangifte op afspraak blijft mogelijk. Hierbij is er een snelle afwerking en de inwoner wordt gehoord.

7.    Daar waar mogelijk is, worden de kosten van vandalisme op de betrapte daders verhaald.

8.    CAB is voor veilige fiets- en voetpaden. Hiervoor extra geld uittrekken om achterstallig onderhoud met voorrang uit te voeren.

9.    Er is wijkverbetering en buurtpreventie door invoeren/opzetten van onder andere buurtpreventieteams.

10.  Er is cameratoezicht op locaties waar het meeste overlast is op het gebied van vandalisme, drugs en diefstal.