ï

BESTUUR EN ORGANISATIE

 

CAB kiest voor een brede maatschappelijke vertegenwoordiging in het gemeentebestuur, waarbij betrokkenheid met de lokale samenleving een eerste vereiste is.

 

Voor een goede belangenbehartiging is het belangrijk dat de leden van het college over goede bestuurskwaliteiten beschikken. De belangen van een gemeente met een organisatie van een kleine 200 medewerkers en met een begroting van circa 67 miljoen euro zijn zó groot, dat bestuurlijke kwaliteit voorop staat bij de keuze van wethouders. Onze voorkeur gaat uit naar wethouders die direct bereikbaar en beschikbaar zijn en een directe maatschappelijke binding hebben met onze gemeente.

 

Wij hebben op onze kieslijst kandidaten uit alle kernen en zij vormen een goede mix qua politieke ervaring en nieuwkomers, die een frisse blik hebben op onze gemeente. Betrokkenheid bij de leefbaarheid van de dorpen en opkomen voor de belangen van onze inwoners staat hierbij centraal.

 

 

SPEERPUNTEN BESTUUR EN ORGANISATIE

1.    Bij de keuze van een wethouder zal naast maatschappelijke betrokkenheid, de bestuurlijke kwaliteit voor ons een belangrijke toetssteen zijn. Bij voorkeur woont onze kandidaat in gemeente Drimmelen.

2.    Als de verkiezingsuitslag dat toelaat en we tot programmatische overeenstemming komen, is CAB bereid verantwoordelijkheid te dragen in het dagelijks bestuur.

3.    De cultuur van de gemeentelijke organisatie is zodanig dat een goede dienstverlening en bereikbaarheid voor de inwoner en een goede politieke organisatie vanzelfsprekend is.

4.    Als er personele bezuinigingen nodig zijn, wordt er een analyse gemaakt van de noodzakelijke ambtelijke taken en de daarbij behorende en benodigde hoeveelheid medewerkers.

5.    Ambtelijke samenwerking tussen gemeente Geertruidenberg, Oosterhout, Breda en Drimmelen is belangrijk als dit leidt tot kostenbesparing en kwaliteitsbevordering.

6.    De gemeenteraad is een afspiegeling van onze samenleving, dus er is diversiteit in leeftijd, geslacht etc.