ï

Onderwerp    :           Werkzaamheden Marktstraat Made

D.d.                 :           6 mei 2020

 

Inleiding

Op 11 november 2019 en 5 januari 2020 hebben wij reeds vragen gesteld over de bomen in het centrumplan Made. Op 12 december 2019 is immers door de gemeenteraad besloten om de Zilverlindes in de Marktstraat te laten staan (behoudens een paar zieke bomen).  Ook zouden er op diverse plekken borders rondom de bomen komen. Iets waar diverse partijen, waaronder de  CAB, vraagtekens hadden over het nut.

Inmiddels zijn de renovatiewerkzaamheden in de Marktstraat begonnen (fase 1 tot de Blokker is gereed) en wij ontvangen diverse signalen dat er door de droogte de bomen in de Marktstraat mogelijk te weinig water krijgen, waardoor er een gevaar is dat de bomen alsnog sterven.

Wij willen als CAB voorkomen dat er straks bomen dood gaan.

De fractie van de CAB heeft de volgende vragen:

1)                 Er zijn inmiddels onder een aantal bomen zijn de geplande borders gerealiseerd. Behalve dat er allerlei straatafval zich verzameld in de borders vragen wij ons af of er sprake is van een groeiplaatsverbetering. Kunt u aangeven hoe u dit monitort en of er nog wordt geëvalueerd of sprake is van een groeiplaatsverbetering? En wat gaat u ondernemen als blijkt dat er geen sprake is van een groeiplaatsverbetering.

2)                 Daar waar nog geen aarde in de borders is aangebracht, wordt geconstateerd dat de hard bestratingsafval er nog in ligt. Wordt deze er uit gehaald alvorens er aarde in de borders wordt gedaan en vindt hier controle op dat dit juist gebeurd?

3)                 Door de werkzaamheden en de aanleg van nieuwe riolering wordt het water weggepompt. Aangezien er al een lange tijd onvoldoende water valt, de grondwaterstand laag is, krijgen de bomen volgens ons te weinig water. Welke acties onderneemt u of gaat u ondernemen dat de bomen voldoende water krijgen? En welke acties gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat de bomen voldoende water krijgen na de realisatie van de nieuwe bestrating?

4)      Er zijn ook zieke bomen vervangen door nieuwe exemplaren. Welke acties onderneemt u om ervoor te zorgen dat deze nieuwe bomen voldoende water krijgen.

5)      Er zou een toezegging zijn door wethouder Bakker dat er een watertappunt bij het Molenplein zou komen, maar dat is niet gebeurd. Wij hebben vernomen dat dit nu nabij de Wereldwinkel in de Marktstraat komt. Klopt dit? En zo ja, zorgt u ervoor dat het niet vergeten wordt.

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang

J.J. Praat

 

tel. nr. 0652486500