ï

Onderwerp : extra steun voor lokale ondernemers bij aanbestedingsbeleid

 

D.d.

: 28-4-2020.

 

 

Inleiding:

 

U heeft op eerder gestelde vragen aangegeven dat u onze ondernemers wilt steunen en tegemoet wilt komen in deze Corona tijd, waarvoor onze dank. Als CAB zijn wij van mening dat u onze lokale ondernemers nog een extra steuntje in de rug kunt geven met de uitvoering van het aanbestedingsbeleid waarbij lokale ondernemers aangeschreven kunnen worden of zich in kunnen schrijven op werk vanuit onze gemeente Drimmelen.

Vanuit het rekenkameronderzoek zijn aanbevelingen gedaan, waarop u toezeggingen heeft gedaan ter verbetering. CAB heeft hierover de volgende vragen.

 

Vragen:

 

1.    Vanaf 2020 gaat u een inloopspreekuur voor lokale ondernemers faciliteren waar zij met al hun vragen over het gebied van inkoop terecht kunnen. Zijn de ondernemers hiervan al in kennis gesteld? Graag willen wij ook toelichting of er zo ja /zo nee al gebruik kan worden gemaakt van dit spreekuur?

2.    Kan BND hierin mogelijk ook een rol hebben door deze organisatie erbij te betrekken?

3.    Er zijn werkafspraken gemaakt om bij iedere MVO aanbesteding gebruik te gaan maken van lijsten en dat hier tijdens het startgesprek met de inkoopadviseur extra naar wordt gevraagd. Kijkend naar de shortlist die op de website van de gemeente staat is deze van 9 mei 2019. Staan er ondernemers op welke geen ondernemer meer zijn dus de shortlist is niet up to date. Bovendien is de lijst onduidelijk doordat deze niet gespecificeerd is. Is het mogelijk om op korte termijn de shortlist aan te passen met een extra kolom waarin kan worden vermeld welke diensten door ondernemers geleverd kunnen worden (wat doet een ondernemer precies) Deze te versturen naar alle ondernemers in onze gemeente zodat zij meer kans maken om aangeschreven te worden, of in te schrijven bij een aanbesteding van onze gemeente.

 

Sarien Hoevenaar

 

CAB

 

 

Antwoord:

 

1.    Het inloopspreekuur is tijdens het rekenkameronderzoek als één van mogelijkheden geopperd om meer in contact te komen met deze ondernemers en een plek te creëren waar de lokale ondernemers vragen kunnen stellen.


Daarbij is aangegeven dat dit meegenomen gaat worden tijdens de evaluatie van het inkoopbeleid. Dit zal gebeuren in kwartaal 3 van 2020. Waarbij we eerst de behoefte willen peilen bij de ondernemers of er vraag is naar bijvoorbeeld een inloopspreekuur.

 

2.    Ja ook aan de BND gaat gevraagd worden in welke mate er behoefte is om in contact te komen met de gemeente met betrekking tot het inkoopbeleid.

 

 

3.    Deze lijst wordt aangepast zodra we nieuwe aanmeldingen krijgen. Hierbij zijn we natuurlijk afhankelijk van de ondernemers die zich aanmelden. De lijst zal bekeken worden en aangepast daar waar nodig. Daarbij gaan we kijken hoe we de ondernemers op deze lijst kunnen benaderen om te kijken of de gegevens nog up to date zijn.