ï

Onderwerp onzekerheden i.v.m. Corona-virus

D.d. : 7 april 2020

 

Inleiding

 

Wij ontvangen als lokale partij regelmatig vragen van onze inwoners die een relatie heeft met de onzekerheid rondom het Corona-virus.

 

Zo leeft bij een aantal verenigingen de onzekerheid hoe de Gemeente Drimmelen om gaat met het huidige systeem van het oud papier ophalen.

 

Het huidige systeem is dat iedere maand een aantal verenigingen in onze gemeente het oud papier ophalen en hiervoor een vergoeding ontvangen die afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers van die vereniging.

 

Door het Corona-virus is door de Gemeente tijdelijk besloten om het oud papier op te laten halen door Renewi.

 

Omdat voor veel verenigingen de inkomsten voor het ophalen van oud papier een belangrijke inkomstenbron is, hebben wij een aantal vragen.

 

Een ander onderwerp wat speelt en waar bij onze fractie aandacht voor is gevraagd betreft het betalen van huur door verenigingen en gebruikers die gebruik maken van de sportaccommodaties in onze gemeente. Verenigingen en gebruikers die gebruik maken van een accommodatie van de gemeente zouden geen huur hoeven te betalen voor niet gebruikte uren en in de sporthal De Rietgors in Lage Zwaluwe heeft Optisport de verenigingen en gebruikers aangeschreven dat zij wel de huur moeten betalen voor de niet gebruikte uren. Wij vinden dat dit Optisport niet siert en zijn van mening dat voor alle verenigingen en gebruikers in onze gemeente de zelfde coulance zou moeten worden toegepast. Ook hier hebben wij vragen over.


De fractie van de CAB heeft de volgende vragen (graag bij alle vragen een toelichting):

 

1)      Kunt u garanderen dat de wijze van ophalen momenteel door Renewi een tijdelijke maatregel is, en als straks het risico op besmetting is verminderd het oud papier ophalen gewoon weer door de aangesloten verenigingen wordt opgehaald.

 

Antwoord: We willen starten om een nuancering aan te brengen in uw stelling hierboven. Renewi heeft besloten voorlopig geen oud-papier-inzameling met vrijwilligers te doen. Wij hebben vervolgens besloten om de inzameling dan door Renewi zelf plaats te laten vinden, om de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. Het inzamelen van oud-papier door Renewi brengt extra kosten voor de gemeente met zich mee.

 

Ja, indien de RIVM-richtlijnen dit toelaten en Renewi en de verenigingen zijn hiertoe bereid, dan zal de oud papierinzameling weer met de aangesloten scholen/verenigingen volgens schema gaan plaatsvinden.

 

2)      Indien verenigingen door de nu afgesloten maatregel in de financiële problemen komen, is er dan een mogelijkheid voor een éénmalige subsidie of anderszins een compensatie mogelijkheid?

 

Antwoord: Wij hebben de aangesloten verenigingen en scholen geïnformeerd over het besluit. Zij hebben vooralsnog begrip voor deze situatie. Tot op heden gaat het om een beperkt aantal inzamelmomenten. Ook kunnen zij zich bij ons melden als er financiële problemen zullen gaan ontstaan, door het wegvallen van deze inkomsten. Er hebben zich nog geen inzamelende verenigingen en scholen bij ons gemeld.

 

3)      Bent u bereid om met de verenigingen die dit betreft in gesprek te gaan?. Antwoord: Ja, daartoe zijn we bereid.

 

 

 

 

 

Vervolgens de vragen over de huur welke vereniging betalen voor het gebruik van sportaccommodaties.

 

1)      Bent u op de hoogte van de werkwijze van Optisport om huur te innen aan verenigingen en gebruikers van sporthal De Rietgros voor niet gebruikte uren?. Antwoord: Nee, wij hebben deze informatie niet ontvangen.


2)      Bent u met ons van mening dat het niet gepast is om verenigingen en gebruikers huur te laten betalen terwijl andere verenigingen en gebruikers in onze gemeente geen huur betalen voor niet gebruikte uren?.

 

Antwoord: Wij hebben alle exploitanten deze week een brief gestuurd. Ook Optisport als exploitant van sporthal De Rietgors in Lage Zwaluwe heeft deze brief gehad. Dit ondanks dat het geen gemeentelijke accommodatie betreft. We hebben de exploitanten gewezen op de landelijke regelingen. En aangegeven, dat de koepel van sportorganisaties in overleg is met het rijk over een brede compensatieregeling voor sport en welzijn. Wij verwachten hierover op korte termijn duidelijkheid. In afwachting van deze regeling hebben we de exploitanten gevraagd om:

 

Aanspreekpunt te blijven voor de eigen gebruikers, hen te informeren en een toegevoegde informatiebrief aan hun gebruikers te overhandigen.

 

Coulance van de exploitant om de huur voor april nog niet in rekening te brengen bij de gebruikers in afwachting van de landelijke compensatieregeling. Voor de maand maart is gedeeltelijk wel gesport en is de huur in rekening gebracht worden.

 

Aan de gemeente een actueel huuroverzicht te overhandigen van de maanden maart en april, gelet op de te verwachte compensatieregeling.

 

3)      Bent u bereid om hierover met Optisport in gesprek te gaan om dit voor de verenigingen en gebruikers ongedaan te maken?.

 

Antwoord: Ja, als het nodig is willen we met Optisport in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.

 

4)      Welke maatregelen kunt u nemen richting Optisport als zij niet bereid zijn om hier aan te voldoen?.

 

Antwoord: We zullen de genomen maatregelen door Optisport toetsen aan de afgesloten huur- en exploitatieovereenkomst.

 

 

 

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang Ad Buijs