ï

Onderwerp: Beverpad

D.d.: 3 maart 2020


 

Agendapunt:

 

In de raad van 5 maart 2020 nemen we een besluit over het Beverpad.

 

De fractie van de CAB heeft de volgende vragen (graag bij alle vragen een toelichting):

 

1)      U heeft aangegeven dat het tracé niet richting de Biesboschweg kan. Wij vragen ons af waarom. Als het fietspad boven op de dijk zou worden aangelegd zouden er toch geen bezwaar moeten zijn om het fietspad aan te sluiten op de rotonde aan de Biesboschweg langs de oude haven en het fietspad langs het kanaal richting Geertruidenberg? Kunt u aangeven waarom deze optie niet mogelijk is?

 

Antwoord:

 

Voor dit dijkvak geldt hetzelfde bezwaar van bewoners als voor het dijkvak achter de woonwijk Princenhil. Er is overlast van inkijk en gebrek aan privacy voor de bewoners van de Batterij: als het fietspad op de dijk ligt, kunnen fietsers immers in hun achtertuinen kijken. Om deze redenen is ervoor gekozen, in het verlengde van de afspraken over het dijkvak achter Princenhil, om geen fietspad op dit deel van de dijk aan te leggen.

 

 

2)      Verwacht u door de aansluiting van het tracé op de smalle Batterij in het centrum Drimmelen geen problemen qua verkeer? Omdat er veel meer verkeersbewegingen zullen komen en dus langere wachttijden e.d. geven?

 

Antwoord:

 

Er worden geen problemen verwacht met de verkeersveiligheid of doorstroming. De Batterij heeft een verkeersregelinstallatie en op het parkeerterrein, waar het fietspad aanlandt, is voldoende opstelruimte voor fietsers om even te wachten om daarna weer verder te rijden. Qua verkeersaanbod verandert er niet zoveel: fietsers die nu


over het Beverpad rijden en eerder het fietspad verlaten, komen immers ook via de Ruilverkavelingsweg bij de Batterij uit.

 

3)      Is er al gedacht om een aansluiting te maken van het Beverpad op de Koekoekweg? Er is namelijk reeds een oprit aanwezig (niet geasfalteerd) dat is afgesloten met een hek. Het risico is namelijk dat fietsers van en naar de richting Made (waar ook fietsroutes lopen) geen gebruik gaan maken van het Beverpad omdat ze moeten omrijden om op het Beverpad te komen. En dus onderaan (op de Amerweg) gaan fietsen wat weer leidt tot mogelijke onveilige situaties.

 

Antwoord:

 

Wij achten dit niet nodig, aangezien de huidige op- en afritten (op Amerweg en Ruilverkavelingsweg) ook nog beschikbaar blijven. Men hoeft kortom niet eerst naar Drimmelen of Lage Zwaluwe om op het Beverpad te komen.

 

4)      Er was geld gereserveerd om beide kanten van het Beverpad met de kernen Lage Zwaluwe en Drimmelen aan te sluiten. Als het besluit wordt uitgevoerd is er geen geld meer gereserveerd voor het aansluiten van het Beverpad richting Lage Zwaluwe. Hoe gaat u dit oplossen? Of bent u van plan om het Beverpad richting Lage Zwaluwe niet meer aan te sluiten omdat er geen geld meer is gereserveerd?

 

Antwoord:

 

De studie naar een tracé voor de aansluiting met Lage Zwaluwe is gestart, waarbij een tracé over de dijk achter de woonwijk Princenhil geen onderdeel is van de studie. Het college zal t.z.t. voorstellen doen aan de raad over de uitvoering van de aansluiting van het Beverpad naar Lage Zwaluwe en de bekostiging daarvan, zodat we de raad een compleet beeld kunnen geven.

 

 

 

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang J.J. Praat