ï

Onderwerp : Visie onderwijshuisvesting Made

 

D.d. 27 november 2019

 

Inleiding:

 

In het onderwerp Visie onderwijshuisvesting Made wat 28-11-2019 besproken gaat worden tijdens de opinieronde zijn er 5 peilpunten voorgesteld. Combinatie Algemeen Belang is uiteraard voorstander van goed onderwijs in een passende omgeving. In de peilpunten zijn hiervoor bedragen genoemd. De genoemde bedragen zijn behoorlijk hoog te noemen in vergelijking met bijv. woniningbouw. Vooral als de omrekening naar vierkante meters word gedaan. Een berekening van ongeveer € 450.000,00 per lokaal is aanzienlijk. Daarom de volgende vraag.

 

 

Vragen:

 

1.      Kunt u uitleg geven waar dit bedrag op gebaseerd is zonder uitleg dat dit de norm is?

 

Antwoord:

 

De begrote 7 miljoen voor nieuwbouw De Stuifhoek in scenario 4 betreft een bruto-investering. Hierin is ook meegenomen: een kantoor SKOD en 4 ruimtes voor de kinderopvang in het kader van IKC-vorming. Voor deze ruimtes zal een investerings- dekkende huur gevraagd worden. De netto-investering voor de schoolruimte zelf betreft 5,2 miljoen. Naast 16 lokalen, betreft dit ook personeelsruimtes, verkeersruimtes, toiletgroepen, speellokaal, schoolpleininrichting etc. etc. In de m2-prijs van € 2.500 zijn naast bouwkosten ook zaken als kosten planvorming, bouwvoorbereiding (fundering, bouwrijp maken, sloopkosten e.d.) en huidige milieueisen opgenomen.

 

Eén en ander betreft een reële en actuele inschatting. De investeringsbedragen zijn door het adviesbureau Team Sygma berekend op basis van ervaringen uit recente scholenbouwprojecten die zij begeleid hebben, dus op basis wat de markt op dit moment rekent voor de bouw van een school. De kosten voor scholenbouw zijn de laatste jaren helaas enorm gestegen vanwege aangescherpte milieueisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en de druk op de bouwsector (vraag vs. aanbod) . Als we uitgaan van lagere bedragen is de kans groot dat bij een aanbesteding de inschrijvingen niet in overeenstemming zijn met de begroting.

 

 

 

Teun van de Steenoven

 

 

Combinatie Algemeen Belang