ï

Onderwerp  :  veiligheid (winkel)straten

D.d. :  11 november 2019

 

Inleiding

In dit jaargetijde vallen de bladeren van de bomen. De gemeente heeft tot taak om de bladeren van de gemeentelijke bomen op te ruimen. Nu zien wij regelmatig veegwagens in onze gemeente rondrijden, maar toch gebeuren er helaas nog ongelukken door bladval. Afgelopen maandag 4 november nog is een inwoner met zijn kleinzoon achterop de fiets in de Marktstraat gevallen, omdat hij met zijn fiets en al uitgleed op bladeren die in de gootjes in de Marktstraat liggen. Gelukkig kon de naderende vrachtauto nog maar net op tijd stoppen, anders waren ze onder de auto gekomen. Getuigen hebben gezien dat de oorzaak van de val kwam door de gladde bladeren. Maar ook, zoals uit bijgevoegde foto’s blijkt, op de trottoirs in dit winkelgebied liggen veel bladeren. Omdat een winkelgebied nu eenmaal veel inwoners trekt die hier wandelen en/of fietsen is het volgens onze partij van belang dat hier meer dan regelmatig wordt geveegd. Dit komt namelijk ten goede aan de veiligheid van onze inwoners en voorkomt allerlei vervelende incidenten.

 

De fractie van de CAB heeft de volgende vragen:

 

1)   Waarom wordt er niet vaker geveegd in de periode dat er bladeren liggen? Zoals uit bijgevoegde foto’s blijkt liggen deze bladeren er al een aantal dagen.

 

Antwoord:

 

We vegen iedere week de rijbaan van de Marktstraat. De stoepen maken we vrij met bladblazers. Dit doen we overigens maar enkele keren per jaar. Daarnaast vegen we tijdens bladval ook andere gebieden intensiever. Vaak in combinatie met bladblazers.

 

2)      Wilt u vaker gaan vegen in de winkelgebied in de periodes dat er bladval is om zo te voorkomen dat inwoners over de bladeren kunnen uitglijden.


 

Antwoord:

 

Nee. Zie antwoord 1 en 3.


3)  Is de gemeente aansprakelijk voor dit soort ongevallen als afgelopen week in de Marktstraat is gebeurd.

 

Antwoord:

 

De aansprakelijkheid moet worden beoordeeld aan de hand van art. 6:162 BW: de onrechtmatige daad. Vereiste daarvoor is dat er sprake is van een verwijt dat de wegbeheerder treft: een toerekenbare tekortkoming in haar zorgplicht. De zorgplicht gaat niet zover dat de gemeente al het blad steeds meteen moet verwijderen. Daarnaast moet eenieder in de herfst rekening houden met bladval. Iedereen heeft ook een eigenverantwoordelijkheid”.

Of er sprake is van aansprakelijkheid is dus afhankelijk van de omstandigheden van het geval”.

 

 

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang J.J. Praat