ï

 

Onderwerp : Najaarsnota

 

D.d. 14 november 2019 

 

Inleiding:

 

Tijdens de raadsvergadering van 14 november is geïnformeerd naar het verdwijnen van de Beverburcht in de buitenhaven van Lage Zwaluwe.

 

Vragen:

 

Combinatie Algemeen Belang vraagt naar het verdwijnen van de Beverburcht in de buitenhaven van Lage Zwaluwe en of het college hiermee bekend is.

 

Sarien Hoevenaar

 

CAB

 

 

 

Antwoord:

 

Er is geen beverburcht gezien dan wel verwijderd in de Buitenhaven Lage Zwaluwe.

 

Er is wel enige tijd geleden (>6 mnd) een bever zwemmend in het water Buitenhaven gesignaleerd ter hoogte van LZ02/LZ03 (is aanlegplaats Buitenhaven).

 

Dit kan een passant zijn geweest, hierna is tot op heden niets vernomen van aanwezige bevers door de gemeente of de aannemer.

 

Uit het onderzoek in 2018 voor de voormalige beverburcht op Degaterrein is wel gebleken dat de betreffende bever(s) langs de oevers in de Buitenhaven en langs de oevers Amer een rustplaats kunnen hebben. Totaal kunnen deze 4-6 plaatsen naast een burcht hebben.

 

 

In dit geval is bij de start van de werkzaamheden een flora en fauna onderzoek gedaan. Daarnaast heeft de gemeente de verplichting om bij twijfel onderzoek te doen. In dit geval was er geen twijfel. Er waren wel bevers aanwezig maar die waren aan het foerageren. Er was geen sprake van een burcht.