ï

Onderwerp : Invalideparkeerplaats Nieuwe Haven Drimmelen 

D.d. 4 oktober 2019

 

 

Inleiding:

 

Vorig jaar hebben wij twee keer een vraag gesteld over een invalide parkeerplaats dat nabij het grand café het witte Huis in Drimmelen (nieuwe haven) ligt. Deze parkeerplaats was en is heel slecht bereikbaar voor invaliden vanwege allerlei kuilen en slechte verharding. Er werd destijds onder andere geantwoord door de gemeente dat deze parkeerplaats er mogelijk illegaal lag.

 

Dat de parkeerplaats slecht is blijkt nu wel want er is onlangs een vrouw flink gevallen. Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft er onder andere, zoals het er nu naar uit ziet, flinke kneuzingen aan over gehouden.

 

 

Vragen:

 

1.    Is inmiddels bekend wie eigenaar is van deze parkeerplaats alsmede de grond waarop deze ligt. Zo ja, wie is de eigenaar?

2.    Waarom is de parkeerplaats niet opgeknapt naar aanleiding van vragen die ik namens de CAB vorig jaar heb gesteld?

3.    Wanneer gaat de parkeerplaats worden opgeknapt, zodat er geen nieuwe ongelukken kunnen gebeuren?

4.    Deze mevrouw heeft diverse kosten gemaakt. Wie is aansprakelijk en bij welke organisatie kan zij een schadeclaim indienen?

 

J.  J. Praat

 

Combinatie Algemeen Belang

 

 

Antwoord:

 

1.    Wij zijn de eigenaar van de parkeerplaats.

2.    Zoals eerder aangegeven, is voor het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats geen verkeersbesluit genomen. Dit verkeersbesluit is in voorbereiding. Daarom is e.e.a. nog niet uitgevoerd. De aannemer “klein onderhoud elementen” heeft inmiddels wel opdracht voor de uitvoering gekregen. Hij heeft een hele lijst met uit te voeren werkzaamheden. Hij voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit. De gemeente heeft daarbij beperkt invloed op de planning van zijn werkzaamheden. We hebben ook nog gekeken of hier nog meer algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (AGPP) aangelegd kunnen worden. Door de hoge parkeerdruk zien we daarvan af. We kregen nog geen signalen


dat er behoefte is aan een extra AGPP. Gelet op het eerdere antwoord wekte wij bij u een verwachting dat het aanpassen sneller zou plaatsvinden. Helaas is dit niet gelukt.

 

3.    Het doel is om deze werkzaamheden dit jaar gereed te hebben, nadat het verkeersbesluit is gepubliceerd.

 

4.    Ze kan haar schadeclaim bij de gemeente indienen. Op basis daarvan beoordelen we de aansprakelijkheid.