ï

Onderwerp : Parkeerplaatsen Olmhof i.c.m. bestemmingsplan Olmhof 

 

D.d. 11 september 2019 

 

Inleiding:

 

Donderdag 12-09-2019 zal het bestemmingsplan Olmhof in Lage Zwaluwe besproken worden. In dit plan zijn 9 parkeerplaatsen opgenomen. Deze parkeerplaatsen staan ingetekend tussen de grote Linde bomen. Deze bomen bepalen al sinds mensenheugenis de sfeer aan het Olmhof, en moeten zeker behouden blijven. De enorme kronen kunnen mogelijk gedeeltelijk over de aan te leggen parkeerplaatsen komen te hangen, waardoor er mogelijk ook schade kan ontstaan door vallende takken op geparkeerde auto’s.

 

 

Vragen:

 

1.    Bent u daarvan op de hoogte?

2.    Zo ja, wat zijn dan de preventieve maatregelen, en wat voor snoeitermijn gaat u in acht nemen?

3.    Wie, of welke partijen, zijn na oplevering verantwoordelijk voor eventuele schades?

4.    Zo nee, zou u daar kritisch, maar constructief naar willen kijken aub?

 

 

Antwoord:

 

1.    Ja. Overigens gaat het om twee treurwilgen. Dus geen lindebomen.

2.    Bij de inrichting is voor duurzaam behoud van de twee treurwilgen gekozen. De parkeerplaatsen worden op voldoende afstand van de stam aangelegd. De groeiplaatsinrichting dient conform Handboek Bomen plaats te vinden. In het reguliere onderhoud worden de twee wilgen één keer per vijf jaar gecontroleerd en gekandelaberd. Vorig jaar is dit onderhoud nog uitgevoerd. De doorrijhoogte onder de bomen blijft gewaarborgd. Zo nodig worden de bomen hiervoor tussentijds gesnoeid.

3.    Als de werkzaamheden conform afspraken zijn uitgevoerd ligt de zorgplicht bij de gemeente. Als bij een schade blijkt dat de gemeente voldoet aan zijn zorgplicht is deze hiervoor niet verantwoordelijk. In dat geval moet de eigenaar van de auto zijn verzekering aanspreken.

 

4.      N.v.t. Zie beantwoording vraag 1.

 

 

 

Teun van de Steenoven

 

 

CAB