ï

Onderwerp : Budget bijzondere bijstand en gebruik overschot buiggelden

D.d. 4 september 2019

 

Inleiding:

 

Budget bijzondere bijstand is sinds enkele jaren niet toereikend door groeiende bekendheid en door het aantal statushouders en moet er bijgeraamd worden. Er is een overschot op de buiggelden.

 

 

Vragen:

 

1. Kunnen deze gelden gebruikt worden voor de statushouders?

 

 

Antwoord:

 

Het is voor het college mogelijk om binnen het thema Werk en inkomen te schuiven met budgetten. Momenteel is er binnen het huidige BUIG-budget geen ruimte meer om middelen over het hevelen naar het budget bijzondere bijstand.

 

 

Sarien Hoevenaar

 

 

CAB