ï

Onderwerp : Achterlaten van in openbare ruimtes gebruikte opslagplaatsen

D.d. : 11 september 2019

 

 

Inleiding:

 

Dagelijks zijn er werkzaamheden in de openbare ruimte gaande. Het komt geregeld voor dat openbaar groen gebruik moet worden als tijdelijke opslagplaats van benodigde materialen om efficiënt te kunnen werken. Na afloop van de werkzaamheden worden deze tijdelijke opslagplaatsen opgeruimd, maar niet in oude staat opgeleverd aan de gemeente Drimmelen.

 

Vragen:

1.    Bent u daarvan op de hoogte?

 

2.    Wie, en op welke wijze, moet dit controleren?

 

3.    Indien er onregelmatigheden worden geconstateerd volgen er dan sancties, en in welke vorm zal dit zijn?

 

 

Antwoord:

1.     Soms. In aanvulling op de beantwoording van de 2x24 uurs vragen van 28 augustus 2018 over dit zelfde onderwerp treft u onderstaand verdere beantwoording.

 

In de bestekken met de aannemers die voor ons reconstructiewerkzaamheden uitvoeren nemen we op dat ze de tijdelijke opslagplaatsen na afloop herstellen. Op werkzaamheden die uitgevoerd worden door derden of particulieren die het openbaar groen gebruiken voor opslag hebben we niet altijd zicht.

 

2.     Bestek in opdracht van de gemeente wordt door de toezichthouder(s) gecontroleerd. Het komt ook vaak voor dat aannemers in opdracht van nutsbedrijven en particulieren het groen gebruiken. Vanaf 1 september hebben we de vacature toezichthouder kabels en leidingen ingevuld en zal op deze zaken beter worden toegezien. Voor particulieren is het op basis van meldingen. Echter niet alles wordt gemeld en wordt ook niet alles geconstateerd door onze buitendienst.

 

3.    Werken in opdracht van de gemeente worden binnen de juridische context van het bestek opgelost. De overige gebruikers worden eerst in de gelegenheid gesteld om alsnog het terrein te herstellen. Bij uitblijven van herstel kunnen we bestuurlijk optreden.

 

Teun van de Steenoven

 

CAB