ï

Onderwerp : Voorjaarsnota 2019 – Kadernota 2020

D.d. 2 juli 2019 

 

 

 

Vragen:

 

1.    In de nota wordt in het kader van incidentele meevallers over verkoop Den Domp gesproken over € 200.000,-. Waar is dit op gebaseerd? Het bod was toch lager en er was nog sprake van een boekwaarde op het pand.

 

2.    Waar zijn de structurele meevallers in het kader van Den Domp verwerkt in de VJ nota? Er hoeft immers niet meer te worden bijgedragen.

3.    Er is door onderbenutting in de kadernota een structurele bezuiniging van

 

€100.000,- op onderhoud openbare ruimte. Graag ontvangen wij een nadere toelichting op dit bedrag, want openbare ruimte is enorm breed. Waar wordt concreet op bezuinigd / minder uitgegeven de komende jaren?

 

 

Antwoord:

 

1.    Dit bedrag is grotendeels gebaseerd op de verkoopopbrengst minus de boekwaarde. Hierbij is helaas echter de boekwaarde onjuist afgeboekt. Het incidentele voordeel ligt € 44.000 lager dan in de Voorjaarsnota 2019 is opgenomen. Dit wordt in de Najaarsnota 2019 gecorrigeerd.

 

2.    In de begroting 2019 was al voor een deel rekening gehouden met de verkoop en het wegvallen van kosten. Naast de kosten valt ook de huuropbrengst weg waardoor het structurele voordeel kleiner is. Onder g. is het resterende structurele voordeel van Den Domp en andere voor- en nadelen van de accommodaties opgenomen.

 

3.    In de begroting van 2020 specificeren en lichten we de bezuinigingen toe.

 

 

 

 

S. Hoevenaar

 

 

CAB