ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw brief van

 

Betreft

 

Ons kenmerk

 

Beh. door

 

Doorkiesnummer

 

Datum


 

 

 

 

 

 

Fractievoorzitter Combinatie Algemeen Belang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-04-2019 Verzenddatum:08/05/2019 Artikel 37 vragen C.A.B. inz. Willibrordusterrein Lage Zwaluwe 2019017453/19ZD03453

 

P.  Bauer 0162 690204 07-05-2019

 

 

Geachte heer Buijs,

 

Op 10 april 2019 heeft u namens de fractie CAB onderstaande vragen gesteld over het onderwerp: Willibrordusterrein

 

1: Bent u bereid om het plan waar u mee bezig bent per direct van tafel te halen?


 

Antw: Nee, er is een intentieovereenkomst met de Boxsystem getekend om juist voortvarend met een invulling van de Willibrorduslocatie aan de slag te gaan.

 

2:  Bent u bereid om eerst met de inwoners van Lage Zwaluwe en vervolgens met de gemeenteraad over de invulling van het Willibrordusterrein in gesprek te gaan?

 

Antw: In mei 2019 wordt een eerste informatieavond belegd om te bezien of en op welke wijze aan het Willibrordusterrein een invulling met woningbouw kan worden gegeven. Hierbij is iedereen welkom en zullen omwonenden, (potentieel geïnteresseerden) en andere belangstellenden worden uitgenodigd. Het spreekt voor zich dat er over deze

 

informatieavond terugkoppeling zal plaatsvinden met de gemeenteraad. De informatieavond zal onder andere via het huis-aan-huisblad ’t Carillon aangekondigd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTEHUIS

 

 

Tel: 140162

Park 1, Made

 

Fax: (0162) 68 66 23

Postbus 19, 4920 AA Made

 

www.drimmelen.nl

reknr. NL92BNGH0285074520

*2019017453*

gemeente@drimmelen.nl

 

 

 


 

3:  Met de uitkomsten hiervan zo snel mogelijk actief aan de slag te gaan en er zorg voor dragen dat het Willibrordusterrein op de juiste wijze met volwaardige (echte) woningen gerealiseerd gaat worden.

 

Antw: Ook the Box woningen dienen te voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit en kunnen als zodanig worden beschouwd als volwaardige woningen.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen

 

 

 

 

 

J.L.W. Liebregt                                                                                                 drs. G.L.C.M. de Kok

 

De gemeentesecretaris                                                                              De burgemeester


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2