ï

Strijd CAB tegen de komst van zonnevelden in ons buitengebied leidt tot succes?

 

EINDELIJK luisteren andere politieke partijen naar bezwaren CAB en inwoners!

 

In september 2018 is door de raad van de gemeente Drimmelen het beleidskader grootschalige zonnevelden vastgesteld. Combinatie Algemeen Belang was fel tegen dit voorstel. Wij waren en zijn van mening dat er tal van andere locaties kunnen worden gebruikt om zonne-energie op te wekken. Als alternatieven hebben wij o.a. aangegeven om daken vol te leggen van woningen, boerenschuren en gemeentelijke gebouwen. Ook hebben wij een motie ingediend om langs de A59 te onderzoeken of het mogelijk is om een geluidsscherm te plaatsen voorzien van zonnepanelen. En zo zijn er nog meer alternatieven denkbaar.

 

Het college en de meerderheid van de gemeenteraad waren van mening dat er snel aan de slag moest worden gegaan en werd er gekozen voor de makkelijke oplossing, plaatsing van grootschalige zonnevelden in het buitengebied.

 

Dit heeft tot grote onrust geleid onder onze inwoners en zijn er inmiddels 3 stichtingen opgericht. Door deze stichtingen is veel werk verzet en hebben veel zaken uitgezocht. Duidelijk is geworden dat de berekeningen en  aannames welke in het beleidsstuk worden gebruikt niet kloppen. Daarmee heeft het college een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd wat ondeugdelijk is.

 

Gelukkig zijn door de onrust onder onze inwoners de politieke partijen anders gaan denken en wordt nu het beleid aangepast, waarbij het uitgesloten wordt om 140 ha in het buitengebied niet uit te gaan voeren. Wel wordt door de gemeenteraad medewerking verleend aan het initiatief van het TEC in Terheijden, groot 10 ha, om dit als een pilot uit te gaan voeren.

 

CAB is blij met deze koerswijziging van de raad. Of het plaatsen van zonnevelden nu definitief van de baan zal zijn is nog maar de vraag.

Door de bedrijven achter de ingediende initiatieven is aangekondigd om de weg naar de rechter te zoeken. Dat is natuurlijk hun goed recht. CAB zal zich in blijven zetten, en zal er alles aan doen, om te voorkomen dat alsnog zonnevelden in ons buitengebied worden gerealiseerd.

 

Wilt u meepraten met ons? Wordt lid.

 

De fractie van Combinatie Algemeen Belang