ï

Combinatie Algemeen Belang (CAB) kijkt uit naar zon op boerendaken

 

Ieder nadeel heeft zijn voordeel!

 

Waar we als CAB in 2018 fel tegen het grootschalige zonneveldenbeleid in onze gemeente Drimmelen waren en samen met inwoners strijd hebben gevoerd om onze mooie polders open te houden, heeft deze strijd er voor gezorgd dat coöperatie Opgewekt Drimmelen is opgericht en zij gestart zijn met een initiatief om gezamenlijk zonnedelen op boerendaken te leggen.

 

CAB is zeer zeker niet tegen zonne-energie, maar wel tegen de manier waarop onze gemeente het grootschalige zonneveldenbeleid er doorheen wilde drukken. Dit alles zonder andere alternatieven en kansen te overwegen. Waar de gemeente Drimmelen recreatie en toerisme als de grootste peiler uitdraagt, zou onze blauwgroene gemeente aan de Biesbosch met zijn prachtige natuur worden opgeslokt door 150 hectare aan zonnepanelen. Een rampzalig besluit en voor een periode van 25 jaar!! Gelukkig waren er met ons tal van inwoners die er net zo over dachten. Zij wilden meedenken en meepraten om Gemeente Drimmelen in 2040 energieneutraal te maken, maar wel met behulp van de zonneladder. Dus zonder eerst de open polders vol te leggen met zonnepanelen. De 3 stichtingen hebben zich verenigd in een coöperatie en zij hebben ontzettend hard gewerkt aan het mogelijk maken van zonnedelen op de eerste twee boerendaken, 1 in Lage en 1 in Hooge Zwaluwe, in onze gemeente Drimmelen.

 

Hierdoor kunnen inwoners die bijvoorbeeld wel graag mee willen werken aan de opgave voor het energieneutraal maken in 2040, maar zelf geen geschikte daken hebben om zonnepanelen te plaatsen, nu collectief zonnedelen kopen. Deze collectieve boerendaken zouden ook een uitkomst kunnen bieden voor panden waarop vanwege gemeentelijke regels geen zonnepanelen zijn toegestaan, zoals aan de voorzijde van monumentale panden of panden die aan een beschermd dorpslint staan.

 

De CAB is overigens van mening dat deze gemeentelijke regels in het kader van de energietransitie opnieuw bekeken moeten worden, maar dat is een volgende stap.

Afgelopen zondag heeft de eerste informatiemiddag plaatsgevonden en zijn de eerste inschrijvingen van zonnedelen een feit!!

 

We hopen dat er nog veel inschrijvingen mogen volgen, nog meer (boeren)daken ingezet kunnen worden en het landschap gevrijwaard blijft van grootschalige zonneweiden.

 

 

De fractie van Combinatie Algemeen Belang