ï

Combinatie Algemeen Belang (CAB): Voor behoud leefbaarheid gemeente

 

Bouwen in alle kernen is dus noodzakelijk

 

De gemeenteraad heeft donderdagavond een besluit genomen over de aanvulling op de structuurvisie, zodat woningbouw in onze gemeente niet op slot komt te zitten.

 

De uitbreiding heeft veel discussie opgeleverd en er zijn veel zienswijzen ingediend.

Vooral de locaties in Drimmelen dorp, Terheijden en Hooge Zwaluwe hebben veel stof doen opwaaien.

 

In de kern Made is de afgelopen jaren behoorlijk gebouwd en zijn er 2 nieuwe locaties in de visie opgenomen. De bouw van woningen is in de kern Terheijden de afgelopen jaren fors achtergebleven en er zijn nu twee locaties opgenomen waar woningbouw mogelijk is.

 

De locatie nabij de Kalkvliet is naar aanleiding van ingediende zienswijzen verkleind. Wij begrijpen als CAB dat daarmee niet alle bezwaren zijn weggenomen bij onze inwoners, maar zijn van mening dat deze locatie met de doorgevoerde aanpassingen kansen bied voor de inwoners van Terheijden.

 

Voor zowel de kernen Drimmelen-dorp als Hooge Zwaluwe zijn de eerder opgenomen relatief kleine locaties uit de visie gehaald. Er was veel weerstand bij de inwoners van beide kernen. In Hooge Zwaluwe gaat er nu, op initiatief van de bewonersgroep Hooge Zwaluwe voor Mekaar en de CAB, nu breder gekeken worden welke locaties geschikt zijn. In augustus organiseert de gemeente een bewonersavond. Ook voor Drimmelen-dorp wordt samen met de inwoners opnieuw gekeken welke locaties geschikt zijn. Mogelijk dat de Landtongen in de haven een oplossing bieden.

 

In Wagenberg is de roep om woningen te bouwen al jaren groot. Het stoort ons dan ook mateloos dat de geplande woningbouw nabij de Elsakker maar niet van de grond wil komen. Terwijl er andere locaties in Wagenberg beschikbaar zijn. Gelukkig is er ook een nieuwe locatie toegevoegd.

 

In de kern Lage Zwaluwe kan er voorlopig nog voldoende gebouwd worden op plan West. Hopelijk wordt hier meer vaart meegemaakt. Waar CAB zich zorgen over maakt is de invulling van het Willibrordusterrein. Veelvuldig worden wij hierover aangesproken en zijn veel inwoners van Lage Zwaluwe van mening dat de invulling met tijdelijke woningen op deze locatie onwenselijk is. Wat ons betreft wordt deze locatie dan ook ingevuld met betaalbare woningen voor senioren en starters.

 

Met een politieke groet,

fractie CAB