ï

CAB: “Nu weer stiekem windmolens?”

 

Made – Tijdens de raadsvergadering van 18 november 2021 is de Omgevingsvisie gemeente Drimmelen vastgesteld.

 

Opstellen van plan

Tijdens het opstellen van deze visie zijn heel veel partijen betrokken geweest, van inwoners, tot diverse overheidsinstanties (zoals de GGD en het Waterschap). Iedereen heeft mee kunnen praten over ambities en hoe alles eruit zou komen te zien (de fysieke leefomgeving, noemt men dat op het gemeentehuis) was het belangrijkste punt.

 

Appeltje eitje?

Vele mensen hebben daarop hun bezwaren ingediend.

Tijdens de opinieronde van 16 september is de Omgevingsvisie inclusief behandelde bezwaren opnieuw besproken en ondanks een inspraakreactie over woningbouw in Terheijden waren alle politieke partijen het eens met het plan. Hier zou gemeente Drimmelen mee vooruit kunnen! De omgevingsvisie zou dan ook tijdens de raad als Hamerstuk behandeld worden, te vergelijken als een soort van appeltje eitje.

 

Stiekem windmolens erbij

Maar CAB staat voor EERLIJK, DUIDELIJK en LOKAAL, en wat blijkt nu, in het gebied van het Gat van den Ham en Hamseweg wordt door fa. Raethuys actief met grondeigenaren gesproken over mogelijke ontwikkeling van plaatsing van acht grote windmolens.

 

Niet eerlijk

In de omgevingsvisie konden wij niets vinden over deze windmolens. Maar het betreft hier wel het woongenot van onze inwoners. Ook hebben deze mogelijke ontwikkelingen een grote impact op de natuurbeleving van dit gebied, maar ook op de Biesbosch. Met dit in gedachte kregen wij een eng gevoel.

 

Aanpakken!

Combinatie Algemeen Belang heeft aan het college gevraagd om te onderzoeken wat er nu speelt! Ook om hierover in contact te gaan met ontwikkelende partij en hen heel duidelijk aan te geven dat plaatsing van windmolens niet past binnen het vastgestelde beleid van de gemeente Drimmelen

 

Duidelijke afspraken

Het college begreep onze zorgen en ging akkoord met ons verzoek. Maar CAB heeft inmiddels veel ervaring met onze gemeente en wil duidelijke afspraken maken. Daarom hebben wij ons voorstel in stemming gebracht. Op deze manier ligt de afspraak vast en kan niet gezegd worden “Wij hebben geen actieve herinnering aan het verzoek van CAB”. In de vorige periode is ons door toenmalig wethouder Hans Kuipers ook beloofd dat er geen windmolens zouden komen op Zwaluws grondgebied. Kijk nu naar de bouw van gigantisch windmolens langs de A16!

 

Zo ga je toch niet met elkaar om!

 

 

CAB – Eerlijk, Duidelijk en Lokaal