ï

Combinatie Algemeen Belang en de windmolens langs de A16

 

210 meter hoge windmolens op verkeerde locatie!

 

Combinatie Algemeen Belang heeft altijd gepleit voor plaatsing van windmolens in de oksel A59 / A16. In het verleden heeft hier besluitvorming over plaats gevonden.

 

Dit alternatief is overeengekomen omdat plaatsing van windmolens in de Zonzeelse polder bij Hooge Zwaluwe voor ons onbespreekbaar was. Om toch aan de verplichting te voldoen als gemeente om mee te werken aan windenergie is het alternatief oksel A59/A16 als beste optie naar voren gekomen.

 

Dit is vervolgens verwerkt in het regionaal aanbod van de gemeentes in West-Brabant en overgenomen door de provicie. Wij zijn dan ook totaal niet te spreken over het door de provincie genomen besluit over de plaatsing van windmolens op ons grondgebied. Met dit besluit wordt geen enkele waarde gehecht aan de in het verleden genomen besluiten. Voor de CAB is het volstrekt duidelijk dat overleg in de stuurgroep windenergie A16 voor ons als gemeente Drimmelen geen enkele meerwaarde heeft gehad. Wij worden nu immers geconfronteerd met plaatsing van 6 extra windmolen langs de A16 aan de zijde van Lage Zwaluwe.

 

CAB is de enige partij in de gemeenteraad van Drimmelen die zich tijdens de behandeling op 14 september in de opinieronde heeft uitgesproken, mordicus tegen plaatsing van windmolens te zijn op deze locatie. De bewoners die nabij wonen en zogenaamd mochten meepraten zijn niet serieus genomen.

 

Helaas stonden we alleen en daarmee hebben alle andere politieke partijen in onze gemeente de deur wagenwijd opgezet dat er op deze locatie mogelijk wel windmolens zouden kunnen worden geplaatst.  Dit heeft er zelfs toe geleid dat onze wethouder samen met de wethouder van de gemeente Moerdijk een voorstel gedaan heeft voor plaatsing van windmolens alleen langs de zijde van de A16 aan de kant van Lage Zwaluwe. Wij nemen de wethouder deze inbreng zeer kwalijk.

 

Combinatie Algemeen Belang kan dan ook geen andere conclusie trekken dat we met totaal onbetrouwbare partners te maken hebben, die lak hebben aan het in het verleden genomen besluiten. Met de provincie Noord-Brabant voorop. De gemeente Moerdijk houdt zich niet aan de door de raad van die gemeente genomen besluiten en gooit hun verantwoordelijkheid over de schutting van de buren (Lage Zwaluwe). De gemeente Breda zou volgens onze wethouder zoeken naar alternatieven op hun grondgebied! Maar daar is ook niets van terecht gekomen.

 

Kortom, windenergie prima. Maar mede door zwak optreden van onze wethouder, worden er  210 meter hoge windmolens op een foute locatie geplaatst!

 

Ad Buijs

fractievoorzitter CAB

 

(volg ons op facebook of stuur een mail naar abuijs@drimmelen.nl)