ï

Invulling Willibrordusterrein met tijdelijke woningen in Lage Zwaluwe van de baan

 

Combinatie Algemeen Belang (CAB): altijd getwijfeld aan realiteitsgehalte goedkope verhuur

 

De CAB is blij dat het Willibrordusterrein in Lage Zwaluwe niet ingevuld gaat worden met tijdelijke woningen.

 

In het coalitieakkoord is door LijstHarryBakker, GroenDrimmelen en de VVD afgesproken om het Willibrordusterrein mogelijk in te vullen met tijdelijke woningbouw, aanvankelijk voor 10 jaar. Dit is door de minister inmiddels verlengd naar 15 jaar. De redenen om voor tijdelijke woningbouw te gaan is; dat deze woningen niet bijgeteld hoeven te worden bij het totaal aanbod van woningen wat gebouwd mag worden per kern in de gemeente Drimmelen.

 

Al eerder is door deze coalitie het aantal te bouwen woningen voor Lage Zwaluwe West verlaagd, om daarmee in andere kernen van onze gemeente het bouwen van meer woningen mogelijk te kunnen maken.

CAB heeft daar altijd tegen gestreden. Nu de vraag naar nieuwbouwwoningen erg hoog is moet Lage Zwaluwe, als het aan deze partijen ligt, het doen met 120 tot 150 nieuwbouwwoningen voor de komende 10 jaar.

 

Veel onnodige tijd verloren

Gelukkig als het gaat om woningbouw voor het Willibrordusterrein heeft ook de coalitie nu ingezien dat de invulling met tijdelijke woningen niet haalbaar is gebleken. En dat de woningen van The Boxsystem ook te duur zijn om in de vorm van koopwoning met erfpacht voor de ondergrond te kunnen realiseren. Al met al is er inmiddels 2 jaar onnodig aan tijd verspild om met een goed plan te komen voor het Willibrordusterrein. En het blijft bijzonder dat er nooit enige duidelijkheid is gekomen over wat de verhuurprijs van deze woningen zou zijn. Feit is dat het niet de goedkopere huurwoningen waren waarop bijvoorbeeld onze jeugd zit te wachten.

 

CAB is nog steeds van mening dat het terrein ingevuld moet worden met permanente woningbouw, zowel voor senioren als voor starters. Hier is behoefte aan in Lage Zwaluwe en zijn er onder de inwoners ook ideeën over, om het terrein op deze wijze in te gaan vullen.

 

Wij gaan er vanuit dat de wethouder nu wel haast gaat maken met de planvorming, en hopelijk geleerd heeft dat invulling met tijdelijke woningbouw helaas alleen maar geleid heeft tot onnodig tijdsverlies.

 

Met een politieke groet,

 

fractie CAB