ï

Wethouders falen in zonneveldenbeleid!

 

Combinatie Algemeen Belang:  motie van Treurnis haalt het helaas niet

 

Wij betreuren immers het gevoerde proces, waarvoor Wethouders Stoop en Vissers verantwoordelijk zijn geweest. Een uiteenzetting van het proces. Vorig jaar september is na 21 dagen het grootschalige zonneveldenbeleid er doorheen gejast. CAB was hier fel op tegen, omdat inwoners vooraf niet betrokken zijn geweest. Immers dit beleid heeft grote gevolgen voor onze inwoners en het buitengebied. Helaas zijn zij wel de dupe door dit genomen besluit.

 

Al gauw bleek dat de raad had zitten slapen! Inwoners uit Hooge en Lage Zwaluwe en Wagenberg trokken massaal aan de bel en kwamen in opstand met gele hesjes en rode NEE-posters.

 

Na alle commotie kwam het besef bij de raad dat draagvlak ontbreekt en we dit toch niet willen voor onze inwoners. Uitgezonderd het TEC, want zij zijn al drie jaar plannen aan het maken om Terheijden energie neutraal te maken. Echter met het grote verschil dat het TEC inwoners wel bij het proces betrokken heeft.

 

Ondertussen zijn er 3 stichtingen opgericht. Zij hebben al hun spaarzame vrije uren ingezet om het beleid van tafel te krijgen. Ook na herberekeningen bleek dat het beleid met haar massale zonnevelden was gebaseerd op foute aannames. 

 

Na een extra informatieavond voor onze inwoners over het zonneveldenbeleid, lang aandringen hierover in gesprek te komen met de Wethouders, het aanbieden van meer dan duizend handtekeningen, is het gelukt om het “gewraakte zonneveldenbeleid” terug op de agenda van 14 februari te krijgen. Met het record aantal insprekers van 21 als gevolg! Het raadsvoorstel van 28 februari hield echter weer alle deuren open voor de zonne-cowboys. Dit terwijl alle partijen hadden aangegeven dat het anders moet!!  Alle politieke partijen hebben gezamenlijk het voorstel veranderd om uiteindelijk maar 10 hectare te ontwikkelen. En inspraak van onze inwoners te eisen in het toekomstige beleid.

 

Wij betreuren het, dat het zo is gelopen, en hopen dat dit het leerproces is geweest. Zodat we nu met elkaar aan de slag gaan om gemeente Drimmelen verantwoord energie neutraal te maken.

 

Wilt u meepraten met ons? Wordt lid.

 

 

De fractie van Combinatie Algemeen Belang