ï

Waterhuishouding gebied rondom Ganshoeksingel in Lage Zwaluwe nog steeds niet op orde

Zorgen CAB over blauwalg in de brandput

Al jaren stelt de fractie van Combinatie Algemeen Belang (CAB) regelmatig vragen rondom de waterhuishouding in het gebied Groningenlaan-Ganshoeksingel-Onderstraat in Lage Zwaluwe.

Wij zijn immers van mening dat deze nog steeds niet op orde is. Er zit bijvoorbeeld regelmatig blauwalg in de brandput bij de Vijverstraat. Stilstaand ondiep water en uitwerpselen van dieren (stikstof) zijn de belangrijkste oorzaken van blauwalg. De staat van de brandput is slecht. Een aantal voorbeelden. Grond kalft af en hierdoor ontstaan gaten achter beschoeiing en rotting, ondiepte door vuil in de put, verstoppingen in een doorvoer. Vaak zijn er dode vissen te zien in de put die moeten worden opgeruimd.

En de sloten rondom de Ganshoeksingel staan regelmatig droog, terwijl het waterpeil in de singel hoog is. En dat terwijl er een open verbinding is tussen de sloten en de singel. Ook hier rot de beschoeiing.

Ok, het is erg droog in ons land en er valt te weinig neerslag. Maar er zijn volgens ons ook concrete oplossingen te bedenken. Om blauwalg te verhelpen moet je zorgen dat er meer lucht en beweging in het water van de brandput komt door bijvoorbeeld een waterpropeller of waterfontein. En regelmatig het vuil verwijderen (baggeren).

En om te voorkomen dat sloten droogvallen door ze uit te diepen (meer watermassa voorkomt verdamping) en hemelwater bij de woningen af te koppelen van het rioolstelsel. De riolering is in het gebied ruim 10 jaar geleden wel vervangen en er ligt een gescheiden rioolstelsel, maar de (huur)woningen zijn nog niet aangesloten op dit stelsel en hemelwater verdwijnt dus nog gewoon in het riool. Kortom, de infrastructuur ligt er. Nu de aansluiting op de woningen nog! De gemeente zou hier richting de eigenaren zoals Woonvizier meer op moeten hameren in het kader van verduurzaming.

De CAB zal dus blijven hameren op een betere waterhuishouding in dit gebied.

Wilt u meepraten met onze partij of heeft u een concrete oplossingen, laat het ons dan weten via info@cabdrimmelen.nl of volg ons op Facebook.

 

Fractie Combinatie Algemeen Belang