ï

Het had zomaar anders kunnen lopen in 2018

CAB kijkt terug, eind goed, al goed!

 

Geniet u ook zo van de prachtige oude Zilverlinden in de Marktstraat in Made. Ze hebben weer volop blad. Deze bomen zijn meer dan 100 jaar oud, en beeldbepalend voor de Marktstraat. Bijna waren deze parels uit de Marktstraat in Made verdwenen. In 2018 lag er immers een politiek raadsvoorstel, dat werd gesteund door de politieke partijen Lijst Harry Bakker, VVD en het CDA, om 30-40% te kappen.

Combinatie Algemeen Belang was tegen de voorgestelde bomenkap in de Marktstraat, maar de meerderheid stemde vóór de kap. De CAB is de dag erna een Facebook actie gestart met daaraan een petitie gekoppeld en hebben zich diverse bezorgde inwoners en belangenorganisaties bij ons aangesloten om te voorkomen dat de kap door zou gaan. Samen met hen hebben we onder andere in de kern Made geflyerd en zijn op de wekelijkse markt, die toen nog in de Marktstraat was, een handtekeningactie gestart om bomenkap te voorkomen. “Belachelijk” dat deze bomen gekapt moeten worden was de mening van veel inwoners. Deze bomen hebben cultuurhistorisch waarde en bepalen het straatbeeld en het karakter van de Marktstraat. Een straat die eigenlijk het predicaat “laan” behoort te hebben vanwege de oude bomen.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in ruim 1800 handtekeningen. Deze zijn aangeboden aan de wethouder en de CAB heeft in de gemeenteraad een nieuw onafhankelijk onderzoek afgedwongen.

Naar onze mening waren de bomen namelijk niet ziek, maar kregen ze te weinig natuurlijke voeding.

Dit bleek ook uit het onafhankelijk onderzoek en gelukkig heeft de voltallige gemeenteraad uiteindelijk besloten dat de bomen niet zouden worden gekapt en waren de bomen gered.

Toen we begonnen met de actie waren velen sceptisch en hadden nooit verwacht dat een raadsbesluit zou worden teruggedraaid. Zo ziet u maar dat als er draagkracht is tegen een plan het als politieke partij wel degelijk zin heeft om je in te spannen om mede raadsleden op andere gedachten te brengen. Hoe lastig het vaak als oppositiepartij ook is.

Suggesties? Mail ons op info@cabdrimmelen.nl of volg onze CAB Facebookpagina.

Met een groene groet,

fractie Combinatie Algemeen Belang