ï

“Biesbosch rondje”

 

Combinatie Algemeen Belang (CAB): zorg voor goede balans tussen natuur en recreatie!

 

Afgelopen donderdag is tijdens de informatieronde de “Recreatieve zonering Biesbosch” besproken. Een belangrijk onderwerp voor natuurliefhebbers, onze plaatselijke ondernemers en watersportverenigingen.

 

Wat is recreatieve zonering.

De Biesbosch is een beschermd natuurgebied, waar de natuur zijn gang gaat en dieren ongestoord kunnen broeden en verblijven. Doordat de rust helaas wel eens wordt verstoord door recreanten, heeft Staatsbosbeheer regels opgesteld. Met het instellen hiervan wordt bepaald wat wel en wat niet kan.

 

Wat ging er vooraf.

De “Recreatieve Zonering Biesbosch” heeft vorig jaar voor veel onrust gezorgd. Zo was er sprake dat in 2030 in bepaalde gebieden alleen maar elektrische boten mochten gaan varen. Onbegrijpelijk en veel te kort dag om dat gerealiseerd te krijgen. Maar ook de manier waarop bepaald vaarwater van de een op de andere dag afgesloten kan worden! Dit zonder daarover in gesprek te gaan met ondernemers van verhuurbootjes / rondvaartboten. Zij werden opgescheept met een vet probleem.

CAB heeft hierover alarmbellen laten rinkelen!! Gelukkig werden we toen gesteund door bijna alle raadsleden.

Staatsbosbeheer moest opnieuw in gesprek gaan met belanghebbenden. Nu ligt er een nieuwe versie.

 

Wat is de bedoeling van de recreatieve zonering.

Staatsbosbeheer wil de drukte in de hand houden. Prima en ook begrijpelijk dat men de kern, het hart van de Biesbosch wil beschermen.

Maar als riet, planten en bomen tot aan de hemel mogen blijven groeien is er in heel de Biesbosch geen doorkomen meer aan.

Rampzalig voor recreanten en onze ondernemers omdat zij met de Biesbosch hun brood verdienen.

 

Is er geluisterd?

Ja, het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken geweest. Met als hoogtepunt een bijeenkomst in de Korenbeurs.

De zaal puilde uit en belanghebbende maakten opnieuw hun zorgen en grieven kenbaar.

Er was nog steeds veel onrust over toegankelijkheid, en het “rondje varen in de Biesbosch”. Watersportverenigingen en ondernemers waren boos omdat zij grote zorgen hadden over het voortbestaan van hun haven en bedrijf.

 

Voortbestaan

Op vragen of het “Biesbosch rondje” motorisch bevaarbaar zal blijven, en of deze met naam en toenaam opgenomen kan worden in de “Recreatieve zonering Biesbosch” krijgen we hopelijk donderdag meer duidelijkheid.

 

VVD Wethouder Schuitmaker geeft aan dat de Biesbosch toegankelijkheid blijft.

Maar hoe????

 

Namens Combinatie Algemeen belang,

Sarien Hoevenaar

 

Lokaal, Praktisch en Duidelijk