ï

Twee gezichten, maar wel hetzelfde DOEL

CAB-kandidaten Piet Dubbelman en Delano Kortsmit stellen zich voor

Op 21 maart zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Ook Piet en Delano zijn nieuw op de kandidatenlijst van de CAB, maar behalve het leeftijdsverschil hebben ze hetzelfde doel voor ogen.

Piet is getrouwd met Adrie, heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Hij was tot zijn pensioen werkzaam als timmerman/meubelmaker, actief bij de brandweer en EHBO. Momenteel is hij actief als vrijwilliger bij de basisschool “De Grienden”.

Delano Kortsmit (26 jaar) is geboren en getogen in Lage Zwaluwe. Hij heeft 7 jaar gewerkt als marinier binnen Defensie. Via Rotterdam, Doorn, 1 jaar Aruba is hij geëindigd in Amsterdam, waar hij zijn deeltijd HBO heeft afgerond. Delano: “In deze 7 jaar heb ik veel van de wereld gezien en veel levenservaring opgedaan om zo te kunnen starten met mijn eigen bedrijf “Kortsmit Watersport” in Lage Zwaluwe. Sinds een aantal jaar ben ik medeorganisator van de Zwaluwse HavenFeesten. Ik vind het belangrijk dat dit blijft bestaan.”

Waar staan Piet en Delano (onder andere) voor in deze blauw groene gemeente;

· Een leefbare gemeente voor jong en oud in iedere dorpskern

· Een veilige gemeente voor voetgangers en fietsers, zoals verlichte fietspaden in het buitengebied (fietsroute naar station)

· Uitbreiding speelplaats-skatebaan met trapveldje en speeltoestellen bij “De Grienden”

· Meer betaalbare woningbouw in onze kernen, zodat deze dorpen leefbaarder worden voor jong en oud en aantrekkelijker voor ondernemers. De jeugd (15-25 jaar) moet zich in onze gemeente thuisvoelen en zich hier vestigen (en niet wegtrekken naar bijvoorbeeld Breda)

· Betere wegbewijzering voor fietstoerisme naar monumenten-gedenkplaatsen, haven en veerpontje naar Biesbosch.

· Ondersteuning van jongeren bij het vinden van een juiste werkplek-werkomgeving

· Ondersteuning jonge ondernemers

Kortom, 2 gezichten maar hetzelfde doel, namelijk:

’’Levendig, leefbaar en een gevarieerd Drimmelen’’

Investering in plezierige, veilige en goed onderhouden wijken, aantrekkelijke dorpscentra, goed onderwijs, zorg op maat, een gevarieerd cultuuraanbod en goede en betaalbare sport- en recreatievoorzieningen voor Jong & Oud. De CAB zet zich hiervoor in!

Volg ons op facebook CABDrimmelen of www.cabdrimmelen.nl

Met een politieke groet,

Piet en Delano