ï

Na 3 jaren strijd lijkt oplossing nabij voor basisschool De Schittering

 

CAB-initiatieven worden eindelijk daadkrachtig door politiek opgepakt

 

Het zal u niet ontgaan zijn. Basisschool De Schittering was landelijk nieuws. De raadszaal zat vol met kinderen en ouders die de problemen van het binnenklimaat zat waren. Ze eisten schone lucht.

 

Het is natuurlijk triest dat het zover heeft moeten komen...

 

CAB kaartte namelijk begin 2016 na gesprekken met gebruikers van de school de problemen al aan. De gemeente, woningbouwvereniging en overige verantwoordelijken wezen naar elkaar, maar niemand nam verantwoordelijkheid. Het was CAB al snel duidelijk dat dit onderwerp op de politieke agenda moest. We hebben samen met de leiding en de medenzeggenschapsraad opgetrokken en geprobeerd de wethouder te bewegen de problemen met het klimaatbeheersingssysteem in de school op te lossen. Dit ging ons veel te traag en in december 2016 heeft CAB een motie ingediend om de wethouder te manen om met spoed met een voorstel te komen om de problemen op te lossen.

 

Alle 21 raadsleden steunden ons. Er kwam een onderzoeksrapport waarin duidelijk alle problemen instonden. Er zijn toen een aantal maatregelen genomen, maar niet voldoende. De wethouder en de meeste raadsleden vonden dat dit wel voldoende was.

 

De maat was vol voor ons en wij hebben ons goed laten informeren wat nu wel een goede en permanente oplossing was. De enige echte oplossing is om koelunits te plaatsen in ieder leslokaal. Het alleen plaatsen van een tropendak en zonnepanelen zou de problemen slechts ten dele oplossen.

 

Helaas wist de wethouder de raadsleden te overtuigen dat ons voorstel in november 2017 niet nodig was. Nu 4 maanden later is de gemeenteraad wel voor. Wij zijn uiteraard blij met dit resultaat en gaan er vanuit dat op zeer korte termijn de kinderen en leerkrachten in een gezonde school kunnen zitten. Het verbaast ons dat een aantal politieke partijen nu opeens wel daadkrachtig willen handelen. Dat hadden ze in 2016 moeten doen. Kostbare tijd is helaas verloren gegaan. Het zal wel verkiezingstijd zijn, horen wij overal. Trek zelf uw conclusie.

 

Met een politieke groet,

 

 

Ad Buijs en Teun v.d. Steenoven