ï

Combinatie Algemeen Belang positief over visie huisvesting onderwijs Made

 

GEMEENTE DRIMMELEN MOET REGIE UITVOERING IN EIGEN HAND HOUDEN!

 

Afgelopen donderdag stond tijdens de opinieronde het onderwerp huisvesting van onderwijs in Made op de agenda. Reden was een onderzoek dat de gemeente Drimmelen had laten uitvoeren. Tijdens dit onderzoek is er met de belanghebbende partijen gesproken over een visie die de onderwijshuisvesting in Made voor de toekomst gereed moet maken. Basisscholen Den Duin, De Lage Weide en De Stuifhoek zullen worden aangepast, of zelfs totaal  nieuw gebouwd worden.  Wij zien hier de noodzaak van in, maar hebben wel enkele kritische punten van aandacht aan de wethouder meegegeven. Financiering, regie en een veilige infrastructuur zijn de belangrijkste.

Om de totale toekomstige metamorfose te kunnen maken voor de 3 scholen is er een behoorlijk bedrag nodig, namelijk ongeveer € 11.000.000,00. De grote vraag is echter waar de portefeuillehouder dit geld gaat vinden. In de meerjarenbegroting is namelijk structureel geen ruimte, en de wethouder die over de benodigde Euro’s  gaat wil hier niet naar zoeken.

Dit bleek op 7 november waarin een door de CAB ingediend voorstel structurele exploitatieruimte” werd afgewezen.

Het volgende kritische punt betreft de regie. Die moet bij de gemeente Drimmelen blijven wat de CAB betreft. Dit om te voorkomen dat de Madese basisschoolleerlingen eenzelfde debacle als bij BS de Schittering in Hooge Zwaluwe gaan meemaken. Doordat de bouw door andere partijen is uitgevoerd en de gemeente destijds onvoldoende toezicht hield, heeft het 8 jaar geduurd om het binnenklimaat zo te reguleren dat leerlingen en overige gebruikers zonder gezondheidsklachten het gebouw kunnen gebruiken. Een schoolgebouw moet functioneel zijn, en daarom pleiten wij voor een architect die dit begrijpt i.p.v. de esthetiek voorrang te verlenen.

Maar de CAB vindt ook de infrastructuur (trottoirs, veilige oversteekpunten en dergelijke) belangrijk rondom de scholen. Vanuit het oogpunt van veiligheid voor de leerlingen en verdere gebruikers van de scholen zal hier extra aandacht moeten worden geschonken.

De wethouder vond dit een goed punt en neemt het op in het raadsvoorstel dat 30 januari 2020 besproken gaat worden. Als CAB zijn wij daar tevreden over, omdat kinderen een onbezorgde schooltijd verdienen.

           

Teun van de Steenoven

 

raadslid CAB