ï

CAB stelt handhaving boa’s aan de kaak

Boa’s roepen ergernissen op

 

Steeds vaker worden wij als CAB-raadsleden benaderd door inwoners van onze gemeente met wantoestanden rondom de zogenaamde handhaving door de boa’s van de gemeente Drimmelen. Wij zien dan ook een trend in de toename van de ergernissen bij onze inwoners, veroorzaakt door het optreden van de boa’s.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken waar onze inwoners een melding doen of rechtstreeks een beroep doen op de inzet van de boa’s. Vervolgens krijgen onze inwoners geen gehoor of een terugkoppeling van de melding.

 

Maar ook zaken waar de boa’s wel naar kijken roepen ergernissen en frustratie op bij onze inwoners. Het gaat dan om kleine zaken, zoals een hutje van spelende kinderen of wat toiletpapier in een boom, wat voor de viering van Halloween is aangebracht. En de boa haalt dan dit soort dingen zomaar weg. Zo maar 2 voorbeelden, maar mogelijk heeft u zelf ook te maken gehad met een boa.

 

Maar veruit de meeste ergernis komt voort uit zaken waar nauwelijks of geen aandacht voor is, zoals overlast veroorzaakt door hondenpoep.

 

De gemeenteraad heeft in 2008 nu juist de boa’s in het leven geroepen om de kleine ergernissen terug te dringen. Ook toen al heeft de fractie van de CAB er voor gepleit dat met de inzet van 1,5 fte er niets van het voornemen komt om de kleine ergernissen terug te dringen. Reden voor ons om tegen het voorstel te stemmen.

 

De afgelopen raadsvergadering hebben wij een voorstel ingediend waar wij het functioneren van boa’s aan de orde stelde en hebben gevraagd wat de consequenties zouden zijn als we zouden stoppen met boa’s. De burgemeester en andere politieke partijen steunden ons niet. Wel is ons door de burgemeester toegezegd om met een notitie te komen om met de raad te bespreken wat de kerntaken van een boa zijn. Wij wachten deze notitie af en gaan over dit onderwerp graag de discussie verder aan met de politiek. Van ons mag u een kritische opstelling verwachten.

 

Wordt lid en praat met ons mee!

 

Fractie Combinatie Algemeen Belang