ï

CAB blijft strijden voor extra buitenspeelruimte basisschool De Grienden

 

Gemeente komt na 4 jaar eindelijk met concreet plan

 

Weet u het nog? In 2010 werd besloten om de basisscholen 't Rietland en Willibrordus te fuseren tot 1 school. Door de bouw van de brede school De Grienden (basisschool inclusief kindercentra De Roef, bibliotheek Theek5 en GGD) in Lage Zwaluwe is het schoolplein meer dan gehalveerd.

 

De gebruikers van de scholen gaven na de verbouwing aan dat de buitenspeelruimte (schoolplein) beperkt was. De CAB heeft via een enquête aan de ouder(s) gevraagd of er behoefte was aan meer buitenspeelruimte en ruim 70% van de ouders beantwoorden deze vraag positief. Dus diende de heer J. Praat namens de CAB in 2012 een voorstel in om het grasveld aangrenzend aan de school erbij te betrekken en in 2014! (ja, u leest het goed) is het CAB-voorstel aangenomen. De gemeente werd opgedragen om een plan te ontwikkelen om het aanliggende grasveld te betrekken bij de school. Het doel: meer buitenspeelruimte voor de kinderen en het creëren van een aantal permanente parkeerplaatsen.

 

Een lange tijd dreigde er 4 kleine woningen tegen de school aan te worden gebouwd. CAB heeft hier altijd tegen geprotesteerd en vindt de locatie vlakbij de school geen goede bouwlocatie. Laten we bouwen in Lage Zwaluwe West en dat gebeurt inmiddels.

 

De CAB heeft regelmatig overleg gehad met een aantal omwonenden en de directeur. Maar ook met de jongerenwerker, wijkgericht werken en wijkagent.

 

De heren Praat en Buijs hebben aan de wethouder de afgelopen jaren meerdere keren naar de voortgang gevraagd. De gemeente is inmiddels eigenaar geworden van de grond/grasveld en presenteert op 28 maart het plan. Jammer dat de communicatie van de gemeente wederom te wensen overlaat.

 

Ondergetekende en initiatiefnemer van dit hele plan is niet eens uitgenodigd. Maar ik zal erbij zijn en ben benieuwd hoe het plan eruit ziet en of het wordt gedragen door de school en omwonenden.

 

Wilt u meer weten over onze partij? Kijk dan op www.cabdrimmelen.nl voor ons verkiezingsprogramma en volg ons op FACEBOOK.

 

Met een politieke groet,

 

J.J. Praat

 

 

voorzitter en voormalig raadslid CAB