ï

COMBINATIE ALGEMEEN BELANG EN DE GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES PLEXAT, DEN DOMP, DE ZONZEEL, AMERHAL EN DE RIETGORS.

 

 

Donderdag 18 april is tijdens de opinieronde, wat zoveel inhoud dat partijen hun mening mogen geven over politieke onderwerpen, gesproken over een aantal gemeentelijke accommodaties in de gemeente Drimmelen. Dat was nodig om de aandacht van de verantwoordelijk wethouder te krijgen omdat er veel onduidelijkheid was voor wat betreft de toekomst van bovengenoemde gebouwen. Te beginnen met Den Domp in Lage Zwaluwe. In november 2023 heeft muziekvereniging Alliance, van de toenmalige eigenaren te horen gekregen dat vanaf januari 2024 de deuren voor hun dicht zouden gaan. Paniek bij Alliance. De gemeente heeft haar verantwoording genomen door, met zowel de voormalige eigenaren als met muziekvereniging Alliance te praten, met als uitkomst dat er een tijdelijke ruimte werd gevonden om te repeteren. Inmiddels is Den Domp verkocht en hoewel de wethouder in zijn uitleg aangaf dat Den Domp gewoon open is, blijkt het tegendeel waar. De deur van Den Domp is op slot! Erg verwarrend allemaal en daarom heeft Combinatie Algemeen Belang de wethouder opdracht gegeven deze situatie met de nieuwe eigenaren te gaan bespreken. Hij heeft ons toegezegd dit op korte termijn op te pakken.

 

De Zonzeel in Hooge Zwaluwe zit in een onzekere positie vanwege het naderende pensioen van de huidige uitbater. Daarom zijn er bijeenkomsten geweest voor inwoners, Surplus en verenigingen. Tijdens deze bijeenkomsten konden zij aangeven wat hun wensen en behoeften waren voor wat betreft de voortzetting. Dit is meegenomen in een onderzoek om dit in de toekomst goed in te kunnen vullen. Het zal voor Hooge Zwaluwe de komende maanden zeker een spannende tijd worden. Combinatie Algemeen Belang vraagt de wethouder zijn beste beentje voor te zetten!

 

De Amerhal in Made is hard op weg om de contracten te verlengen zodat dit mooie gebouw door veel verenigingen en inwoners gebruikt kan blijven worden.

 

De Rietgors in Lage Zwaluwe is pas aangekocht door gemeente Drimmelen. Inventarisatie en gesprekken over de toekomst zijn momenteel gaande. Combinatie Algemeen Belang wacht dit met gezonde spanning af.

 

Dan als laatste Plexat in Wagenberg. Ook daar is de afgelopen tijd heel veel gesproken met belanghebbende partijen, met als resultaat dat de vlag uitgehangen kan worden. Er is een intentieovereenkomst getekend met gemeente Drimmelen en een nog op te richten stichting die Plexat gaat beheren!

 

Wilt u reageren…. Graag!!

Stuur een mail naar: info@cabdrimmelen.nl

 

 

Fractie en steunfractie Combinatie Algemeen Belang

 

Lokaal, Praktisch & Duidelijk