ï

Gemeente Drimmelen in 2050 GASLOOS?

 

Voorstel CAB helaas verworpen

 

Combinatie Algemeen Belang heeft in de raadsvergadering van 31-5-2018 een voorstel ingediend met het verzoek aan het College om gebruik te maken van een subsidieregeling van het rijk en een aanvraag in te dienen voor het aardgas vrij maken van een bepaalde wijk.

 

Dit naar aanleiding van wat het kabinet onlangs besloten heeft. Het komt erop neer dat alle nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan in principe niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting, tenzij er zwaarwegende redenen zijn van maatschappelijk belang. Dit is nog niet alles. Het Rijk heeft ook besloten dat bestaande woningen huur en koop in 2050 gasloos moeten zijn.

 

Om dit alles te bewerkstelligen heeft het kabinet 85 miljoen subsidie ter beschikking gesteld voor 20 proeftuinen en gemeenten die verwachten in 2019-2021 te gaan starten met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk kunnen zich tot 1 juli 2018 aanmelden voor een leerprogramma over de proeftuinen.

 

Er is nog veel onzekerheid wat betreft de alternatieven voor gasloos bouwen. De gemeente Drimmelen zal naar de toekomst toe ook aan deze opgelegde eisen van het Rijk moeten voldoen. Daarom heeft de CAB de motie GASLOOS? ingediend. Want er zijn nu middelen en mogelijkheden om mee te liften in de proeftuinen en wij vinden dat je daarvan gebruik moet maken. Doen we dat niet dan moeten we over een paar jaar zelf het wiel uit gaan vinden en dat kost weer bergen geld!

 

Wethouder Vissers was blij met ons initiatief, vooral ook dat er zoveel draagvlak was bij de raad. Ons voorstel komt overeen met de intentie waar zij al mee bezig zijn. Het Traais Energie Collectief heeft vergevorderde plannen voor een energieneutraal Terheijden.

 

Er zijn al behoorlijke stappen gezet er is een plan in voorbereiding wat zal worden ingediend bij het Rijk! En daarom was ons voorstel overbodig en werd het niet overgenomen door het college.

 

Zo zie je: Als oppositiepartij denken wij constructief mee met het college.

 

Wij blijven het nauwlettend volgen.

 

Namens de fractie Combinatie Algemeen Belang,

 

 

Sarien Hoevenaar