ï

Fietsers en scooterrijders op smalle Horenhilsedijk zorgen nog steeds voor gevaarlijke situaties

 

CAB: nog meer veiligheidsmaatregelen

 

Combinatie Algemeen Belang (CAB) heeft jarenlang gestreden voor een betere bebording van het verbod voor fietsers en scooterrijders om tussen Hooge en Lage Zwaluwe over de Horenhilsedijk te rijden. Het fietspad dat er naast ligt bleek in de praktijk moeilijk te vinden. Met als gevolg dat je op deze 60 kilometerweg regelmatig als automobilist fietsers ziet rijden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Gelukkig is het nog niet voorgekomen, maar je moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn als een fietser geschept wordt door een auto.

Een op initiatief van de CAB, en door de politiek gesteund voorstel , had ervoor moeten zorgen dat bovenstaande situaties tot het verleden zouden behoren. De genomen maatregelen, zoals verkeersborden met knipperende lichten  om fietsers en scooterrijders te attenderen, dat er een verbod is om de Horenhilsedijk op te rijden, blijken niet afdoende genoeg.  We krijgen regelmatig reacties van: “die borden hangen te hoog”. Maar ze zijn geplaatst volgens de wettelijke normen. Naast de energie die we er al in hebben gestoken om deze maatregelen voor elkaar te kunnen krijgen, zijn we regelmatig in gesprek met de verkeerskundige van de gemeente Drimmelen om verbetering te realiseren. Deze verkeerskundige heeft inmiddels de toezegging gedaan om een fietssymbool met een pijl op het asfalt binnen de bebouwde kom aan te brengen. Deze pijl geeft aan welke richting er gereden moet worden om het fietspad te bereiken. Ervan uitgaande dat de extra maatregel een bijdrage zal leveren om meer fietsers en scooterrijders over het fietspad tussen Hooge en Lage Zwaluwe te laten rijden, zijn wij ook van mening dat natuurlijk ook de fietser / scooterrijder zelf  verantwoordelijk is om de juiste rijbaan te gebruiken. Wij zijn echter positief dat deze extra maatregelen zorgt dat meer fietsers en scooterrijders via de juiste routes op een veilige manier hun bestemming bereiken.

Wilt u meepraten met ons of bent u geïnteresseerd wat er allemaal in Drimmelen speelt? Meld u aan op www.cabdrimmelen.nl of mail naar info@cabdrimmelen.nl.

Met een politieke groet,

 

Fractie Combinatie Algemeen Belang