ï

Familie Flipsen: Al jaren een vaste waarde op lijst 2 Combinatie Algemeen Belang

 

3 leden uit 1 familie stellen zich aan u voor

 

Op 21 maart 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Dit keer stellen wij 3 verschillende kandidaten uit 1 familie aan u voor: de familie Flipsen. Mariëlle vertelt het verhaal.

 

Mariëlle Verhoeve-Flipsen: “Al van jongs af aan zijn we door ons pa, Piet Flipsen, meegenomen in de politiek. Geen heftige discussies over de partijstandpunten, er werd besproken wat voor invloed de Haagse politiek had op het dagelijkse leven van de burgers. Gewone dingen zoals melkquotum, bietenquotum, mestquotum, zorgverzekeringswet, kwartje van Kok.”

 

“Deze gesprekken hebben mijn broer, Koen Flipsen, en mij, duidelijk gemaakt hoe belangrijk politiek is. Hierdoor hebben we mee gekregen, dat als je wilt dat er iets verandert, je je stemrecht moet gebruiken.  Ons pa merkte op dat in deze gemeente er ook allerlie zaken speelden, zoals de invulling van het buitengebied, ouderenbeleid,  waar hij invloed op uit wilde oefenen. Daarom is hij lid geworden van de CAB.”

 

Mariëlle: “Mijn interesse in de plaatselijke politiek was gewekt. Echter met het overkomen van bepaalde zorgtaken o.a jeugd en WMO begeleiding naar de gemeente, heb ik nog meer interesse gekregen in de politiek. Ik ben werkzaam in een sociaal wijkteam. Ik heb dagelijks contact met bewoners die afhankelijk zijn van beleid wat gemaakt is door de gemeente op het gebied van verzorging, begeleiding, uitkering.  Zelf ben ik ook afhankelijk van het beleid van de gemeente. Zorgorganisaties moeten ieder jaar een aanbesteding doen, dit houdt voor mij momenteel in dat ik geen vast contract krijg omdat mijn werkgever niet weet hoeveel aanbestedingen ze krijgen. Gezien mijn werkervaring, kan ik iets betekenen voor de inwoners van Drimmelen die te maken krijgen met zorg.”

 

“Mijn broer heeft de boerderij van ons pa overgenomen. Hij heeft op vele wijze te maken met beleid dat gemeente maakt voor kleine bedrijven, zelfstandigen. Hij wil graag deze ervaring inzetten binnen de CAB om er voor te zorgen dat ook kleine bedrijven en zelfstandigen tot hun recht komen binnen Drimmelen.”

 

Met een politieke groet,

 

Piet, Koen en Mariëlle