ï

Combinatie Algemeen Belang (CAB) tegen voorstel autovrij maken Dorpsplein in Terheijden

 

CAB vreest enorme parkeerdruk omgeving Dorpsplein

 

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is door de politieke partijen van LijstHarryBakker (LHB), VVD en GroenDrimmelen een gezamenlijk voorstel ingediend om het Dorpsplein in Terheijden geheel autovrij te maken en in te richten voor verblijfsrecreatie.

 

Met dit uitgangspunt is wat ons betreft niets mis, maar in dit gebied is de parkeerdruk nu al erg hoog. Er wordt geparkeerd door inwoners en bezoekers aan de winkels in de omgeving.

 

LHB, VVD en GroenDrimmelen vinden echter dat er genoeg mogelijkheden in de omgeving zijn om te parkeren. Maar waar? Dat geven ze niet aan! Erg kortzichtig wat de CAB betreft. 

 

Bij de plannen voor de centrumroute Terheijden is ook naar de invulling van het plein gekeken en is hierover met de omwonenden overleg gevoerd. Voor de nieuwe inrichting zijn een 2-tal voorstellen gepresenteerd waarbij de parkeerfunctie op het plein niet komt te vervallen maar beter wordt ingevuld, waarbij het plein ook voor andere doeleinden gebruiksvriendelijker wordt. Wethouder Stoop liet aan de hand van tekeningen in de vergadering zien dat er een prima voorstel ligt. Des te opmerkelijker is het dan ook dat het voorstel steun kreeg van de fractie van LHB en zij vallen daarmee hun eigen wethouder af.

 

In het voormalige pand van de Rabobank komt een restaurant. Een prima initiatief, maar de parkeerdruk zal volgens ons hierdoor juist toenemen. Bij vestiging van een horecagelegenheid in onze gemeente hebben initiatiefnemers de verplichting om zelf in de parkeervoorziening voor hun klanten te voorzien. Andere horecaondernemers moeten dit ook en doen vaak flinke investeringen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Het heeft er bij dit initiatief erg de schijn van dat er met 2 maten wordt gemeten en de omgeving de rekening krijgt gepresenteerd van extra parkeerdruk in het centrum van Terheijden.

 

CAB wil dat er eerst goed gekeken wordt naar de parkeerdruk in de directe omgeving en dat hierover met de omwonenden in overleg wordt gegaan. Uitgangspunt moet zijn dat de parkeerdruk in het centrum van Terheijden niet verder toeneemt.

 

Namens de CAB-fractie

 

Ad Buijs