ï

Dorpsgericht werken, gemeente Drimmelen koploper of toch niet?

Afgelopen donderdag werd op het Gemeentehuis de visie Dorpsgericht werken 3.0 behandeld. Uit de stukken blijkt dat gemeente Drimmelen koploper is!

 

Visie 3.0 is een visuele boom, opgetuigd met doelstellingen, welke een goede basis zou geven voor de toekomst. Ook richting Omgevingswet en moet de visie 2.0 gaan overtreffen.

 

Dorpsgericht werken is een manier van werken om samen met inwoners aan de voorkant gemeentelijk plannen en initiatieven te ontwikkelen tot een gedragen plan. Aan de totstandkoming is ontzettend veel aandacht besteed, enquêtes, bijeenkomsten, gesprekken. Kortom visie 3.0 is opgesteld in samenwerking met vele partners, waarbij ieder zijn mening en ideeën heeft kunnen inbrengen. Het proces wat gevolgd is verdient een compliment en op papier is het een mooie versie.

 

Echter Combinatie Algemeen Belang heeft twijfels!

 

Want in de opmaat naar de Omgevingswet, waar ook met tal van partijen is en wordt gesproken en waarbij al meerdere sessies zijn belegd, blijkt in de praktijk de afgelopen weken keer op keer dat inwoners niet in belangrijke zaken zijn gehoord. In veel plannen is totaal geen sprake van SAMEN.

 

Het lijkt erop dat de Gemeente alleen informeert, wanneer het ze goed uitkomt!

 

Als voorbeeld noem ik de bomen Marktstraat Centrumplan Made, waarbij de bewoners vooraf onvoldoende zijn geïnformeerd over het verwijderen van 30-40% van de bomen. Of de soap rondom de wel-niet-wel aanleg bushalte Abtslaan in Terheijden. Of zoals het onderzoek naar het instellen van eenrichtingsverkeer op de Flierstraat in Lage Zwaluwe. Voor degenen die geklaagd hebben is het geweldig dat er een proef komt, maar helaas zijn ook hier de dorpsraad en de rest van de bewoners van te voren niet geïnformeerd. Zo ook het grootschalig zonneveldenbeleid wat er in 21 dagen doorheen is gejast. Burger en overheidsparticipatie heeft de gemeente totaal aan zijn laars gelapt. Kijkend naar de aanvragen voor zonnepanelenvelden en de ophef hierover is dit een groot fiasco geworden. Als inwoners van onze gemeente heeft u ongetwijfeld de rode Nee-pamfletten gezien en het welkomstbord in Lage Zwaluwe met de tekst

“Gemeentebestuur Schaam je”!

 

Naar onze mening moet de gemeente nog veel leren en hun eigen beleid beter uitvoeren.

 

Namens Combinatie Algemeen Belang,

 

 

Sarien Hoevenaar