ï

Einde verbeteringen communicatie binnen de gemeente?

Combinatie Algemeen Belang (CAB): communicatie moet veel beter!

 

Het is belangrijk dat de gemeente goed communiceert met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, om te leven, wonen en werken.

 

De Drimmelense gemeenteambtenaren vinden dat er voldoende wordt gecommuniceerd naar onze inwoners.  CAB is het daar niet mee eens.

 

CAB maakt zich juist zorgen over het gebrek aan communicatie van het begin tot het eind.

 

Zo worden veel inwoners slecht geïnformeerd te worden over de start van grote projecten, zoals, bijvoorbeeld recent, de aanleg van zonnevelden. Er worden wel inloopavonden  georganiseerd, maar brieven en ‘t Carillon blijken niet consequent te worden verstuurd of bezorgd. Bewoners worden verrast door onverwachte gebeurtenissen en projecten die al besloten zijn. Een inloopavond over een bijna volledig vastgelegd plan, waarover inwoners hun mening niet hebben kunnen delen, is dan ook achterhaald. Wij maken ons er hard voor dat inwoners standaard bij het begin van, tijdens en na de planvorming worden betrokken bij de inrichting van een straat of gebied of bouwplannen door de gemeente en de uitvoerende aannemers.

 

En dan het slechte natraject. Er zijn allerlei communicatiemiddelen voorhanden die je kan gebruiken richting de gemeente, zoals ‘buiten beter app’, bellen meldpunt, mailen, brieven schrijven, spreekuur etc. Toch krijgen inwoners vaak te horen: ‘u wordt teruggebeld’, ‘u ontvangt zo spoedig mogelijk via de mail een antwoord’, waarna men vrijwel niets meer verneemt of het onderwerp beschouwt men als niet van belang en krijgt na het van kastje naar muurtje gestuurd te worden de status ‘afgehandeld’.

 

Ook vindt de CAB dat de menselijke maat moet worden gehanteerd bij handhavingsprojecten in het buitengebied. Wij hebben dit onderwerp ook op de raadsagenda gezet en verschillen wij van mening met de rest van de gemeenteraad. De manier waarop onze inwoners/ondernemers worden benaderd en soms worden behandeld, is onaanvaardbaar. Hierop zullen wij dan ook blijven hameren.

 

Wij concluderen dat de gemeente nog onvoldoende communiceert. Gevolg? Inwoners zijn ontevreden en teleurgesteld. Er is volgens de CAB dus nog veel werk aan de winkel voor de gemeentelijke organisatie.

 

Combinatie Algemeen Belang

Bettina Kavelaars en Teun van de Steenoven