ï

College kopt bestuurlijke samenwerking in, Combinatie Algemeen Belang fel tegen!

 

Gemeente Drimmelen is nog niet verlost van het ene fiasco, en het college kiest al voor een nieuwe bestuurlijke samenwerking met Staatsbosbeheer gemeente Altena en Dordrecht.

 

Op 16 mei 2019 heeft Combinatie Algemeen Belang het college gevraagd onderzoek te doen om te kunnen stoppen met de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Parkschap de Biesbosch en hiervan de kosten in beeld te brengen. Dit omdat afspraken niet werden nagekomen, deze regeling ons meer kostte dan dat hij ons gaf en de begroting al een paar jaar niet op orde was. Waardoor het Parkschap zelfs ook nog onder financieel toezicht kwam te staan van de Provincie Zuid Holland.

Het college, waarin de politieke partijen LijstHarryBakker, de VVD en GroenDrimmelen deelnemen, heeft dit opgepakt met als uitgangspunt te onderzoeken wat de kosten zouden zijn voor het ontbinden van de GR en of er mogelijk een andere vorm voor samenwerking kon zijn om het beheer en onderhoud in de Biesbosch te kunnen regelen.

Nu als klap op de vuurpijl heeft het college op voorhand al gekozen toch bestuurlijk met elkaar door te gaan in een lichtere vorm, waarbij eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen de succes factoren moeten zijn.

 

Wat ons betreft te zot voor woorden. De financiële en juridische gevolgen voor het ontbinden van de Gemeenschappelijke Regeling zijn nog niet in kaart gebracht en het college kiest ervoor om opnieuw een kerstboom op te tuigen en op dezelfde voet door te gaan.

Er is een notitie opgesteld ”Taken en toekomst samenwerking de Biesbosch”.

Hierin staat beschreven hoe de kerstboom versierd moet worden. Er staat enkel niet geschreven wat het ons gaat kosten. Laat staan wat het ons kan bieden. Heel de nieuwe samenwerking is gebaseerd op los zand.

Het is voor CAB onbegrijpelijk dat het college opnieuw met twee voeten erin stapt en er zo gemakkelijk met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

 

Dat niet alleen. Ook de meerderheid van de raad van Drimmelen is met de behandeling van dit voorstel met een kluitje het riet ingestuurd. Door genoegen te nemen met de woorden “de verwachting is dat we geld overhouden”. LijstHarryBakker, de VVD en GroenDrimmelen hebben dit bekokstoofd en er is geen weg meer terug!!

 

 

Fractie Combinatie Algemeen Belang