ï

Buitenspeelruimte na 7 jaar eindelijk gerealiseerd

 

Inspanningen CAB zijn eindelijk beloond

 

Deze week is het dan eindelijk zover. Het nieuwe veld bij  brede school De Grienden wordt geopend. Er moeten nog wel wat aanpassingen gebeuren, maar het resultaat ziet er mooi uit. Maar hoe zat het ook al weer? In 2010 is besloten om een brede school te realiseren op het bestaande terrein van de basisschool ‘t Rietland. Gevolg was wel dat de buitenspeelruimte voor de kinderen werd gehalveerd en er een verkeersprobleem rondom de school ontstond op piekmomenten. Een oplossing zou zijn het grasveld nabij de school. Probleem was dat het grasveld op dat moment geen eigendom was en er 4 woningen op zouden worden gebouwd.

 

De CAB wilde geen woningen op deze locatie en wilde graag dat het veld werd ingericht als extra buitenspeelruimte voor de school en onze jeugd. Via een enquête hebben we gevraagd om draagvlak bij de ouders, omwonenden en de school. Op onze ideeën voor meer buitenspeelruimte werd massaal positief gereageerd. 

 

CAB-er J. Praat heeft in de gemeenteraad in de jaren 2011-2014 meerdere malen aandacht gevraagd voor dit initiatief, maar kreeg helaas in eerste instantie geen steun. Tot begin 2014, toen een CAB-voorstel wel werd aangenomen door de gemeenteraad.

 

Vervolgens is de gemeente eigenaar van de grond geworden en zijn er gesprekken geweest met de gebruikers van de brede school en omwonenden. Daar is uiteindelijk een plan met vaste parkeerplaatsen, een omheind voetbalveld met kunstgras, gedeeltelijk behoud van de skatebaan, behoud van de aanwezige bomen en een extra fiets-voetpad uitgekomen. Wel vindt de CAB dat de gemeente goed moet letten op overlast voor de buurt, iets wat helaas in de oude situatie vaak voorkwam. We hopen dan ook dat de jeugd blij is met deze nieuwe invulling van het veld en ook zelf zorgt dat ze de overlast voor de omgeving beperkt. Dan is er zeker sprake van een win-winsituatie.

 

Zo zie je maar. De vasthoudendheid van onze CAB-(raads)leden is uiteindelijk beloond met een mooi plan. We hopen dat alle nog uit te voeren werkzaamheden snel klaar zijn.

 

Geïnteresseerd geraakt in politiek: wordt lid (info@cabdrimmelen.nl) of volg ons op social media.

 

Met een politieke groet,

 

 

De fractie van Combinatie Algemeen Belang