ï

Buitenhaven Lage Zwaluwe in de vitrine.

Afgelopen donderdag 17-5-2018 werd het opinievoorstel Planvorming Oostelijk deel Buitenhaven Lage Zwaluwe behandeld. Nadat in 2016 de binnenhaven van Lage Zwaluwe in de verkoop ging, zonder enige communicatie naar belanghebbenden zoals o.a. de bewoners van de Nieuwlandsedijk, werd de buitenhaven afgelopen donderdag in de opinieronde besproken, wederom zonder enige communicatie door gemeente naar belanghebbenden.

Hoe hardleers kan je als gemeente Drimmelen zijn?

De perikelen in de binnenhaven zijn nog niet opgelost en gemeente Drimmelen zet op voorhand de buitenhaven al in de vitrine! Verkopen van gronden is blijkbaar gemakkelijker als het onderhouden van gronden, wat overigens een kerntaak is van de gemeente. Dat hiermee onze gemeente haar regie verkwanseld en voor een habbekrats het mooiste stukje van Lage Zwaluwe in de uitverkoop doet aan een ondernemer die dan ook nog “toevallig” voor een periode van drie jaar met gemeentelijke subsidie een pontje exploiteert, mag blijkbaar geen naam hebben!

 

Wanneer je als leek de inhoud van het initiatiefvoorstel van firma De Leeuw leest, ga je haast geloven in een sprookje, immers volgens het voorstel wordt deels de oever van de buitenhaven op kosten van de firma onderhanden genomen, het zogenaamde “opschot” wordt verwijderd, er wordt een aanlegsteiger gerealiseerd waar onder ander plaats is voor het huidige pontje en de nieuw te bouwen grote pont. Tevens zijn er nog tal van aanlegplaatsen vrij voor innovatieve huurbootjes (lees huurbootjes aangedreven op zonne-energie). Bovendien komt er een innovatiedok! U zult zich waarschijnlijk afvragen wat is dat? Wij ook en hebben ons laten vertellen dat daar nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd worden met name aan Hogescholen en bedrijven?!

 

Echter sprookjes bestaan niet en de waarheid is keihard, het plan van firma De Leeuw zorgt ervoor dat de zigzag (speciaal aangelegd zodat mensen met een beperking via deze weg het gebied kunnen betreden) opgeofferd gaat worden voor een afrit naar parkeerplaatsen en daarnaast dient dit gebied ook nog afgesloten te kunnen worden. De hondenuitlaatplaats moet wijken, en de bomen zijn voor onze blauwgroene gemeente plots opschot geworden en mogen om die reden simpelweg gerooid worden, dit alles om parkeerplaatsen te realiseren voor een nieuw opstappunt voor het pontje.

 

Als Combinatie Algemeen Belang zijn wij van deze ontwikkelingen absoluut niet gecharmeerd en vragen ons af waar het nieuwe College mee bezig is? De nieuwe coalitie is een “blauwe maandag” geïnstalleerd, hun verkiezingsprogramma’s stonden vol over betere communicatie en betere groenvoorzieningen echter niets blijkt minder waar! Het nieuwe akkoord 2018-2022 met de naam: Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN! valt met het ingediende initiatiefvoorstel gelijk aan diggelen. De nieuwe coalitie zou eens in een spiegeltje moeten kijken en wellicht hun eigen programma’s nog eens na moeten lezen en dan beginnen bij programma 1; Samen aan de slag, waar zij stellen dat de gemeente duidelijk communiceert, proactief en transparant is via diverse media.

 

Als CAB moeten wij wederom constateren:

·      Dat de belanghebbenden van het gebied wederom niet uitgenodigd zijn voor de reeds gehouden informatieronde.

·      Dat in het ingediende initiatiefvoorstel geen rekening is gehouden met de huidige ligplaatsen van de al jaren zittende watersportvereniging.

·      Dat eerder ingediende plannen voor de buitenhaven blijkbaar niet eens op de plank zijn blijven liggen, sterker nog niet eens bekend zijn bij dit nieuwe college.

·      Dat eerdere initiatiefnemers hun investeringen voor planontwikkeling als kapitaalsvernietiging hebben moeten afschrijven.

·      Dat het merendeel van de nieuwe raad net als het college hier geen weet van heeft.

 

Sorry is makkelijk gezegd maar wanneer wordt er nu daadwerkelijk iets aan de communicatie gedaan?

 

Als CAB vragen wij ons ook af of deze nieuwe ontwikkelingen wel gewenst zijn, immers eenieder die de omgeving bij de buitenhaven kent weet dat in de zomer alle trottoirs vol staan met geparkeerde auto’s, met boottrailers en auto’s met fietsendragers. Gemeente Drimmelen heeft voor de bedrijven als uitgangspunt dat zij moeten parkeren op eigen terrein. Wij vinden het dan ook vreemd dat firma De Leeuw wel de mogelijkheid krijgt om openbaar groen te kopen voor parkeergelegenheid en firma Crezée bijvoorbeeld niet. Onze mening is: los eerst de problemen eens op die er al jaren zijn! Jammer dat ook hier weer met twee maten wordt gemeten en het uitgangspunt van gemeente Drimmelen over parkeren helaas niet werkt op ZWALUWS-grondgebied.

 

Ondertussen is het 2e gesubsidieerde seizoen van het pontje al gestart bij het Thorpad en is de nieuw aangelegde speeltuin aan de Amer in gebruik genomen. Dit alles om recreatie en toerisme voor de gemeente Drimmelen verder op de kaart te zetten. De foodcontainer is al volop in gebruik voor de horeca, echter de nieuwe 16 meterse pont is nog niet in de vaart! Deze pont, waarvan wij aannemen dat deze gebouwd moet worden volgens de huidige kwaliteits- en veiligheidsnormen, zou met golfslag veilig kunnen afvaren bij de Amer. Onze vraag is; gaat deze nieuwe pont dit jaar nog wel varen of wordt er simpelweg alleen maar gemeenschapsgeld “naar de Amer gedragen”.

 

Onze mening over het initiatiefvoorstel is heel duidelijk. Wat ons betreft kan dit voorstel over boord gegooid worden en wel om de volgende redenen;

·      Firma De Leeuw geeft geen garantie dat zij met aankoop van het oostelijk deel van de buitenhaven het pontje blijft exploiteren.

·      Firma De Leeuw stelt innovatieve bootjes te gaan verhuren en is niet voornemens om commerciële ligplaatsen te gaan verhuren, dit is echter niet concreet, de firma kan hier ook hun privé jachten of werkschepen aanmeren.

·      CAB is tegen de toename van vaarbewegingen in de buitenhaven van het pontje of mogelijk 2 ponten met name doordat de vaarverkeersveiligheid in het geding komt met de in- en uitvaart bij de keersluis.

·      De buitenhaven heeft de bestemming industrie. CAB is van mening dat EBR en de binnenvaartschippers gerespecteerd dienen te worden, als er 4 vrachtschepen van 135 meter in de buitenhaven afgemeerd liggen is het onverantwoord om tijdens het vaarseizoen daar ook één of twee ponten tussendoor te laten manoeuvreren en aan- en af te laten meren.

·      CAB is tegen bomenkap voor parkeergelegenheid.

·      CAB is tegen het opofferen van een openbaar wandelgebied voor een af te sluiten parkeerplaats van de firma De Leeuw.

·      CAB vindt het een slecht excuus dat het veiliger is om het pontje te laten vertrekken uit de buitenhaven omdat het daar minder golft, immers firma De Leeuw dient als exploitant en verantwoordelijke van de pont te zorgen voor een veilige pont die gebouwd is om ook bij slechter weer de Amer over te steken, dit met vakkundig en gediplomeerd personeel.

 

Wordt vervolgd!

 

 

Combinatie Algemeen Belang

 

Teun van de Steenoven

 

Sarien Hoevenaar