ï

SAMEN Drimmelen en Combinatie Algemeen Belang (CAB) werken samen.

 

Gezamenlijk voorstel oplossen problematiek brandput/waterhuishouding in Lage Zwaluwe

 

Twee partijen met een gemeenschappelijk doel! De brandput aan de Vijverstraat en sloten daaromheen leveren een gevaar op voor gezondheid en veiligheid voor mens en dier. Politiek is samenwerken, de handen in een slaan voor een gemeenschappelijk belang! De CAB is al jaren bezig om de waterhuishouding en de problematiek die er speelt in dit gebied onder de aandacht te brengen, maar vond helaas nooit politieke steun. Daarom was de CAB blij dat SAMEN dit probleem ook heeft opgepakt. SAMEN Drimmelen kreeg input vanuit de omwonenden dat er regelmatig (voornamelijk in de warme periode) blauwalg in de brandput zit. Op zaterdag 19 september kwamen verschillende inwoners een bakkie koffie drinken, praten en dachten mee wat zij graag wilden met de vijver. Alleen een bord plaatsen dat er blauwalg in de vijver zit ( al paar jaar) is niet echt denken in oplossingen. Er is meer aan de hand. Zo is er regelmatig vissterfte, afkalving van grond achter de te lage beschoeiing en is er te weinig doorstroming van water. De sloten staan de laatste jaren regelmatig droog, terwijl in de brandput en singel het water op niveau staat. Vreemd omdat het een open verbinding zou moeten zijn. Te denken valt aan oplossingen zoals, een fontein/waterpropeller en het afkoppelen van hemelwater van de woningen, door deze aan te sluiten op het reeds bestaande rioolstelsel. Hierdoor zal de watercirculatie toenemen en de kans op vissterfte en blauwalg verminderen. Hopelijk zal dan ook de aanwezigheid van ratten in dit gebied afnemen. De CAB en SAMEN Drimmelen hebben gezamenlijk een voorstel voorbereid en de krachten én kennis gebundeld! Want boven alles ( welke partij ook) staat voor ons dat de volksgezondheid, dierenwelzijn en veiligheid nóóit in gevaar mag komen. Ook mag niet, zoals de Gemeente aangeeft, een reden, zijn dat er geen geld hiervoor is. Want dan moet er simpel geld voor vrijgemaakt worden. Daarom dienen wij donderdag 15 oktober gezamenlijk een voorstel in, om de wethouder op korte termijn met oplossingen te laten komen. Volgen jullie het met ons mee? Volg ons op onze Facebookpagina’s.

 

Met een politieke groet,

 

De fracties van Combinatie Algemeen Belang en SAMEN Drimmelen