ï

Combinatie Algemeen Belang (CAB) is blij dat structuur van bomenlaan toch behouden blijft

 

Vorig jaar rezen bij ons de haren ten berge toen het college besloot om € 100.000 te besteden om de bomen aan het fietspad Ruilverkavelingsweg – Steenplaats tussen Hooge en Lage Zwaluwe te gaan kappen.

 

Deze Canadese populieren zijn ongeveer 70 jaar oud en zijn destijds aangeplant voor houtkap. Het hout was onder andere nodig voor het maken van klompen. Tijden veranderen, klompen zijn bijna uit het straatbeeld verdwenen en waar vroeger bomen werden geplant, is het nu zo dat het Waterschap niet meer toestaat dat er bomen geplant worden bij een regionale waterkering.

 

Doordat deze bomen jaren hebben kunnen groeien, zonder dat er ooit onderhoud aan is gepleegd, staan de kruinen nu dicht tegen elkaar en bij stevige tot stormachtige wind breken logischerwijs dan ook wel eens takken af.

Te vaak hebben wij al kapaanvragen voorbij zien komen die door de gemeente zelf zijn ingediend,  met als reden dat er een Kastanje bloedziekte, Essen taksterfte of Iepen taksterfte was geconstateerd. Hierdoor zijn heel veel grote bomen uit het straatbeeld verdwenen.

 

De CAB is van mening dat dit voorkomen had kunnen worden als er tijdig onderhoud was gepleegd aan deze bomen. Wij hebben daarom een motie ingediend met de vraag in beeld te brengen hoeveel bomen regelmatig groot onderhoud nodig hebben en wat de benodigde kosten daarvoor zouden zijn. Want het bedrag dat jaarlijks in de begroting is opgenomen voor groot onderhoud is niet toereikend, daarvan kan slechts het noodzakelijke onderhoud aan bomen worden gepleegd! Jammer genoeg kregen we alleen steun van de PvdA en alle andere politieke partijen lieten het afweten en zagen nut en noodzaak voor extra groot bomenonderhoud in onze gemeente niet in.

 

Er heeft bij het fietspad nader onderzoek plaatsgevonden en op basis van advies is er voor een dunning 1 om 1 gekozen, waarbij de kroon van de boom voor 1/3 verdwijnt.

Momenteel is het fietspad afgesloten en wordt duidelijk wat onderhoud van bomen inhoud het lijkt een hele kaalslag, maar GELUKKIG blijft het gros van de bomen wel behouden voor de toekomst. En daar was het ons om te doen.

 

Met een politieke groet,

 

Fractie Combinatie Algemeen Belang