ï

HOERA: Bomen Marktstraat Made blijven staan

 

Combinatie Algemeen Belang ziet haar inzet beloond

 

Hoera, het is ons gelukt!  Dat was onze eerste reactie toen we hoorden dat de bomen in de Marktstraat bleven staan.

Succes kent vele vaders, is het gezegde.  Wij hebben ons daarom enorm gestoord aan het artikel in BnDeStem van zaterdag 16 november, waar de journalist de plank helemaal mis sloeg en de verkeerde partijen in het zonnetje zette.

Want hoe zit het nu.

Op 13 december 2018 is door de meerderheid van de gemeenteraad besloten om tot 40% van de aanwezige Zilverlindes te verwijderen uit de Marktstraat. De fractie van CAB heeft tegen dit besluit gestemd. We begrepen niet waarom er zoveel bomen weg moesten. Ze waren niet ziek. 

Ook de slotwoorden van de wethouder over het vervolg van het proces, namelijk het aanvragen van een kapvergunning waartegen dan mogelijk bezwaar en beroep tegen in kon worden gesteld, was duidelijk en stemde ons niet hoopvol.

CAB besloot zich daar niet bij neer te leggen. Wat hebben wij dan ook na 13 december 2018 gedaan:

-starten Facebookpagina behoud Zilverlindes Marktstraat Made;

-starten digitale petitie24.nl;

-benaderen belangenorganisaties / inwoners;

-verzamelen handtekeningen op weekmarkt Made / via flyers e.d.

Samen met verenigingen zoals Stichting BEI, Madese Natuurvrienden, Kiemkracht, Heemkundekring Made&Drimmelen, IVN Mark&Donge, Milieuvereniging Markkant, KNNV voor veldbiologie Breda, West-Brabantse Vogelwerkgroep, Erfgoedvereniging Heemschut, Milieuvereniging Oosterhout en DeGroeneKoepel, diverse inwoners, veel CAB-leden en PvdA-leden, hebben we dit allemaal gedaan. Gevolg: ruim 1.800 steunbetuigingen voor behoud van de Zilverlindes. Deze handtekeningen zijn op 31 januari 2019 aan de wethouder aangeboden.

Al deze verenigingen, inwoners en steunbetuigers zijn dan ook degenen die volgens ons lof moeten krijgen.

Door deze acties heeft de wethouder aan de nationale bomenstichting gevraagd nog eens naar het rapport van STORIX te kijken. Het STORIX-rapport werd volledig afgebrand. Er zijn 2 nieuwe onderzoeken uitgevoerd, waarin uiteindelijk werd geadviseerd om de bomen te laten staan. 

Eind goed al goed, zullen we maar zeggen.

De 10cm hoge borders hoeven van ons niet. Ze zorgen voor onveiligheid, verrommeling en geven problemen bij de weekmarkt en evenementen. Wij zien meer in een verlaagde groeiplaatsen rondom de bomen.

 

De fractie van de CAB