ï

Combinatie Algemeen Belang (CAB): “vooruitzichten zijn zorgelijk”

 

Bijsturen is noodzakelijk (deel 2)

 

Vorige week uitte de CAB haar zorgen als het gaat over de toekomst. Er is namelijk een structureel financiële tekort. De gemeente geeft dus meer uit dan we ontvangen. Dat betekent dus dat er moet worden bijgestuurd. Dat kan op een aantal manieren. Door het uitstellen van investeringen in openbaar groen, wegen, verlichting en dergelijke. Of door te bezuinigen op onze uitgaven op bijvoorbeeld de zorg        (hogere eigen bijdragen gebruikers of versoberen regelingen). Let wel, voorstaande kan natuurlijk maar beperkt want we hebben als gemeente gewoon onze wettelijke taken uit te voeren. Als een inwoners ergens recht op heeft dan moet de gemeente dit gewoon honoreren.

 

Een andere mogelijkheid is om de gemeentelijke belastingen die wij als inwoners betalen te verhogen, zoals de OZB. De CAB is geen voorstander van. Wij hebben immers al jaren gewaarschuwd en om dan de rekening bij u als inwoner neer te leggen is verkeerd.

 

Want wat is er gesmeten met geld. Het kon immers niet op. We hebben zelfs een wethouder “Geluk” en rondom dit thema is enorm veel geld uitgegeven. Wij zijn blij dat de zwembaden zijn gerenoveerd en nu eindelijk open zijn, maar door allerlei fouten is de renovatie ruim 1 miljoen euro duurder geworden. En wat zijn er veel foute keuzes gemaakt dat enorm veel geld heeft gekost. Wat denkt u van wat het plan “grootschalige zonneweiden in onze polders”, dat gelukkig niet is doorgegaan. En 3 onderzoeken naar de onnodige bomenkap in de Marktstraat in Made. Ook gelukkig niet doorgegaan door massaal protest. Maar dat heeft enorm veel geld gekost natuurlijk dat voorkomen had kunnen worden.

 

Kortom, er ligt een enorme uitdaging voor onze wethouder Bakker om ergens structureel geld te vinden. Wij hopen dat hij die pot met geld nog heeft die hij tijdens de verkiezingscampagne liet zien. Wij zijn benieuwd.

 

Dit was onze laatste bijdrage voor de vakantie. De CAB wenst u een heel fijne vakantie en u weet: als u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen of een email sturen naar info@cabdrimmelen.nl

 

Met een politieke groet,

 

Fractie CAB